Właściwość miejscowa sądu spadku

Pytanie:

Jaki jest miejscowo właściwy sąd dla spraw spadkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sądem właściwym dla wszelkich spraw spadkowych będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego w rozumieniu art. 628 k.p.c.:

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY