Stowarzyszenie ze statusem opp

Pytanie:

"Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy możliwe jest zarejestrowanie takiego stowarzyszenia, jako działalność pożytku publicznego? Czy, jeśli jest to możliwe, od razu statut powinien stanowić o tym? Czy raczej najpierw rejestruje się takie stowarzyszenie, a dopiero potem stara się, aby ono było także taką działalnością pożytku publicznego?"

Odpowiedź prawnika: Stowarzyszenie ze statusem opp

Zgodnie z art. 52 § 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego wpisuje się w dziale 1 zaznaczenie tej okoliczności, a w dziale 3 określenie przedmiotu jego działalności statutowej, z wyodrębnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej, oraz wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania z działalności. Zarejestrowanie organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku stowarzyszenia oznacza tak naprawdę nie osobny wpis, lecz dołączenie informacji we wpisie dotyczącym stowarzyszenia, że ma ono charakter (status) opp. Z uwagi na brzmienie cytowanego artykułu należy stwierdzić, iż nie jest możliwe, by stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego już w chwili rejestracji stowarzyszenia. Przytoczony przepis wymaga bowiem, by do wniosku załączyć sprawozdanie z działalności, co oznacza, że wpis informacji o posiadaniu przez stowarzyszenie statusu opp może nastąpić po wcześniejszym zarejestrowaniu stowarzyszenia i rozpoczęciu przez nie działalności.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika