e-prawnik.pl Porady prawne

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Pytanie:

Reprezentuje firmę zatrudniającą w sumie 3 osoby. Do wykonywania naszych usług dla niektórych klientów wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Czy konieczne jest zatrudnianie (wynajęcie) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w naszej firmie czy tez możemy sami indywidualnie złożyć wnioski do ABW?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

9.7.2007

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, przedsiębiorcy ubiegający się o zawarcie lub wykonujący umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych, mają obowiązek ochrony tych informacji. Ponadto w przypadku gdy z wykonaniem umowy lub zadania, o którym mowa powyżej, łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, przedsiębiorca, jest obowiązany uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Obowiązek uzyskania takiego świadectwa istnieje bez względu na to, kiedy umowa została zawarta lub zadanie powierzone, a także wtedy, gdy umowa międzynarodowa, na podstawie której udzielane są informacje niejawne tego wymaga. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydawane jest przez właściwą służbę ochrony państwa. Wydanie świadectwa poprzedza postępowanie sprawdzające, które służba ochrony państwa przeprowadza na wniosek jednostki organizacyjnej, zawierającej z przedsiębiorcą umowę. W zależności od rodzaju zleconych zadań, przeprowadza się postępowanie zwykłe poszerzone lub specjalne. Postępowanie zwykłe przeprowadza się pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, postępowanie poszerzone przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, zaś postępowanie specjalne przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. W tym miejscu należy wskazać na pewną możliwość. Otóż na wniosek przedsiębiorcy, zwykłe postępowanie sprawdzające może przeprowadzić także pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej, która zawiera umowę lub zleca zadanie, z wykonaniem których łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową. Wniosek składa się do kierownika jednostki organizacyjnej, która zawiera umowę lub zleca zadanie. Tak więc nie mogą Państwo samodzielnie złożyć wniosku do ABW. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego zachowuje ważność od daty wydania przez okres:

  1. 5 lat - w przypadku umów lub zadań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;
  2. 7 lat - w przypadku umów lub zadań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”;
  3. 10 lat - w przypadku umów lub badań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne", lub jego obcojęzycznym odpowiednikiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ