e-prawnik.pl Porady prawne

Szkoła eksperymentalna

Pytanie:

W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra musi być dołączona zgoda rady pedagogicznej, która może rozpocząć swoją pracę dopiero po rozpoczęciu funkcjonowania szkoły?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkoła eksperymentalna

25.11.2005

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty status szkoły eksperymentalnej właściwy minister może nadać szkole, która nie spełnia wymaganych warunków, a stara się o nadanie uprawnień szkoły publicznej. Tak więc przepis mówi o szkole, a nie o podmiocie, który dopiero szkołę zakłada. Dodatkowo, wg art. 86 ust.1a ustawy, wniosek składa "osoba prowadząca szkołę". Wynika z tego, że szkoła starająca się o nadanie statusu szkoły eksperymentalnej musi już istnieć w chwili składania wniosku.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ