Tablica informacyjna na budowie

Pytanie:

Jakie informacje powinny się znajdować na Tablicy Informacyjnej budowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Określenie jakie informacje powinny się znaleźć na tablicy informacyjnej budowy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2002.108.953) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablica informacyjna powinna zawierać:

 1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
 2. numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
 3. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;
 4. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) , adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
 5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: a) kierownika budowy; b) kierowników robót; c) inspektora nadzoru inspektorskiego; d) projektantów;
 6. numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;
 7. numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

 • 5.2.2019

  Inwestycje w sektorze naftowym

  Rządowy projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)

 • 19.6.2018

  RODO w zamówieniach publicznych

  Przepisy RODO mają także zastosowanie do udzielania zamówień publicznych, konkursów i do zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 • 17.9.2017

  Będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

  Projekt ustawy przewiduje stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny (...)