Prawo budowlane: Pozostałe - Porady prawne

Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wyniku wniesionego przez stronę odwołania, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ wyższej instancji po rozpatrzeniu sprawy (...)

Postawienie ogrodzenia bez zgody sąsiada

Mam pytanie. Czy wolno mi postawić lekkie ogrodzenie (bez betonowej podmurówki) w granicy, bez zgody mojego sąsiada?

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Niedaleko mojego domu budują węzeł autostradowy. Bardzo prosiłbym o odpowiedź w jakiej odległości od mojego domu powinien znajdować się ekran akustyczny? Jaka powinna być odległość budynku (...)

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy?

Okres przedawnienia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamawiający zlecił wykonanie robót wykończeniowych budynku mieszkalno-użytkowego, w tym również montaż instalacji elektrycznej wraz z montażem (...)

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej

Czy opłata legalizacyjna może zostać rozłożona na raty po tym jak nie została uiszczona w terminie?

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają możliwość zmiany map (...)

Co rozumieć przez linię zabudowy?

Przepisy dotyczące warunków zabudowy posługują się pojęcie linii zabudowy. Czego dotyczy linia zabudowy: czy jest to tylko budynek, czy zabudową są również miejsca postojowe dla pojazdów?

Zmiana sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia

Jakie sankcje grożą w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia?

Prawo do zabudowy

Na czym polega prawo do zabudowy?

Pozwolenie na użytkowanie lokalu a niedokończenie wszystkich robót

Czy można uzyskać zezwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego mimo nieukończenia wszystkich robót budowlanych?

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

Jakie elementy znajdują się w zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej do danej nieruchomości?

Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Pojęcie drogi wewnętrznej

W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Zabudowa nieruchomości gruntowej

Czy ja jako właściciel nieruchomości gruntowej, mam prawo do zabudowy jej w sposób dla mnie dogodny?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika