Okres przedawnienia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami

Pytanie:

"W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamawiający zlecił wykonanie robót wykończeniowych budynku mieszkalno-użytkowego, w tym również montaż instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazd. Roboty zostały wykonane. Wykonawca doręczył zamawiającemu faktury VAT, za które zamawiający nie zapłacił.Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu?"

Odpowiedź prawnika: Okres przedawnienia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami

Z opisy wynika, ze doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane. Przepisy kodeksu cywilnego ni definiują pojęcia robót budowlanych a w braku innych odesłań, należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 7 tego aktu prawnego jeżeli mowa o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Mając powyższe na uwadze, oraz brak szczególnej regulacji co do przedawnienia roszczeń z przepisów kodeksu cywilnego odnośnie umowy o roboty budowlane, zastosowanie znajdzie art. 118 k.c. (por. też uchwała SN (7) z 11.1.2002 r., III CZP 63/01, OSNC Nr 9/ 2002, poz. 106), zgodnie z którym:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Tagi: 

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika