Odległość balkonu i schodów od działki sąsiada

Pytanie:

O ile mogę zmniejszać odległość domu od granicy działki (4 metry) - balkony, okapy i schody?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odległość 4 metrów od granicy sąsiedniej działki mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego znajdującego się w ścianie domu lub w połaci dachowej zwróconej w stronę tej granicy albo od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.

Co do innych elementów budynku, to zasady są następujące: okapy i gzymsy nie mogą zmniejszać wymaganej odległości 4 metrów od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,8 m.  Odległość od krawędzi tych elementów musi więc wynosić przynajmniej 3,2 m. jest to oczywiście odległość liczona w poziomie od krawędzi elementu, który leży najbliżej granicy. Natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy nie mogą pomniejszać wymaganej odległości o więcej niż 1,3 m. W tym wypadku odległość od nich do granicy wynosić powinna minimum 2,7m.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Andrzej

11.11.2013 22:22:39

Re: Odległość balkonu i schodów od działki sąsiada

witam, chciałem się dowiedzieć jeśli mówimy o odległości 1,7m tarasu od granicy z działką sąsiednią, to jakiego typu ta sąsiednia działka musi być. Czy jeśli jest to np droga dojazdowa do kilku działek, to czy można zrobić taras w granicy działki? Czy obojętnie jakiego typu działka sąsiednia jest, to odległość 1,7m jest nieprzekraczalna? Pozdrawiam,


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 2.12.2007

  Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

  Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, iż zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne (...)

 • 8.3.2017

  Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • 8.4.2015

  Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

  Pomiędzy sąsiadami nieruchomości bardzo często dochodzi do napięć, które powodują, że mieszkanie w danych warunkach staje się uciążliwe. Spowodowane jest to niejednokrotnie tym, że właściciel (...)