e-prawnik.pl Porady prawne

Immisja nieprzyjemnych zapachów do mieszkania

Pytanie:

Prosiłbym bardzo o poradę przeciw komu skierować sprawę o odszkodowanie? Kilka miesięcy temu pod moim mieszkaniem założono pizzerię, emitującą nieprzyjemne zapachy do mojego mieszkania zlokalizowanego powyżej. Zapach dostaje się zwłaszcza w dni upalne do mieszkania poprzez okna, drzwi balkonowe, szyby wentylacyjne w toalecie. Interwencja w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym skończyła się pogorszeniem sytuacji. Hałasujący wcześniej wentylator dachowy zastąpiono wysiewką grawitacyjną i wąskim kanałem stalowym wewnątrz istniejącego betonowego. Nieprzyjemny zapach jest jeszcze większy, ale spółdzielnia i SANEPID twierdzą, że instalację \"zmodernizowano\". Wymiana korespondencji ze spółdzielnią i SANEPID-em nic nie daje. Przeciw komu wnieść pozew sądowy - spółdzielni będącej właścicielem budynku, SANEPID-owi ignorującemu problem, czy też może przeciwko właścicielowi pizzerii, który kpi sobie z problemu widząc bezradność wszystkich stron? Skąd mogę dostać adres właściciela pizzerii (spółdzielnia odmawia informacji, tłumacząc się ochrona danych osobowych)? Czy mam szanse powodzenia pozwu o odszkodowanie od spółdzielni? Jakie służby mogą potwierdzić istnienie zapachu (wystarczy wejść do pizzerii, aby istniejący tam zapach poświadczył o braku jakiejkolwiek wentylacji mechanicznej w lokalu)? Jakim przepisom winno odpowiadać wyposażenie techniczne takiego lokalu umiejscowionego w budynku mieszkalnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Immisja nieprzyjemnych zapachów do mieszkania

29.8.2011

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie jesteśmy w stanie określić wszystkich przepisów, które regulują warunki techniczne takich lokalów. Kwestie techniczne budynków określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75 poz. 690). Poza tym warunki techniczne powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pewne czynności techniczne mogą być wykonywane pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Wymagania techniczne w tym zakresie określa inspekcja sanitarna. Oczywistym jest, że w takim budynku musi być dostęp do bieżącej wody, pomieszczenie sanitarne i wiele innych. Szczegółowe omówienie problemu wymagałoby napisania bardzo obszernego eseju. Jednym słowem jeśli warunki techniczne nie byłyby spełnione, nie zostałaby wydana zgoda na prowadzenie działalności w owym pomieszczeniu. Nie ma przeciwwskazań, by lokal taki został umieszczony w budynku mieszkalnym.

W odniesieniu do immisji, czyli naruszeń praw własności poprzez oddziaływanie nieruchomości jednej na drugą prosimy o zapoznanie się z treścią porady pod tytułem: Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

Na marginesie należy wskazać, że powództwo może zostać wytoczone zarówno przeciwko właścicielowi budynku jak również przeciwko najemcy lokalu czy właścicielowi lokalu, w którym znajduje się pizzeria. Na lokalu pizzerii powinny być dane osobowe przedsiębiorcy, który jest albo właścicielem lokalu albo najemcą. Spółdzielnia, jeśli wynajmuje lokal nie jest zobowiązana wskazywać danych najemcy lokalu. Można w pozwie określić, że chodzi o przedsiębiorcę prowadzącego działalność gastronomiczną w lokalu X pod adresem Y. Nie musi być określony adres zamieszkania przedsiębiorcy. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

Fakt nieprzyjemnych zapachów można stwierdzić w każdy możliwy sposób. Oczywiście jeśli będzie to wątpliwe dla sądu może być przeprowadzona wizja lokalna albo sąd lub strona może powołać biegłych na stwierdzenie owej okoliczności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ