e-prawnik.pl Porady prawne

Definicja zabudowy zagrodowej w polskim prawie

Pytanie:

Jaka jest definicja zabudowy zagrodowej w polskim prawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Definicja zabudowy zagrodowej w polskim prawie

4.11.2011

Definicję zabudowy zagrodowej znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690). Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia zabudową zagrodową są w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ