e-prawnik.pl Porady prawne

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Pytanie:

Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

10.1.2012

Sąd Administracyjny w swym orzecznictwie, wskazał, że:

szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przewodów kominowych zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowiąc w § 140 ust. 1, iż przewody (kanały) kominowe w budynku (wentylacyjne, spalinowe, dymowe), prowadzone zarówno w ścianach budynku, jak i w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. Dalej przepisy powyższego rozporządzenia stanowią, iż przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki przeciwpożarowe określone w § 266 tegoż rozporządzenia. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica -co najmniej 0,12 m. Przepis § 142 rozporządzenia stanowi natomiast, iż przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wymaganie to uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ