Stworzenie ganku przy nieruchomości budynkowej

Pytanie:

Czy stworzenie ganku przy nieruchomości budynkowej jest traktowane jako budowa, na wykonanie której konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kiedy w ustawie jest mowa o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Stworzenie ganku należy traktować jak przebudowę domu. Takie też uwagi poczyniono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 maja 2008 r. (II SA/Ke 124/2008): „Organy nadzoru budowlanego słusznie przyjęły, że dobudowa ganku do budynku mieszkalnego, stanowiąca rozbudowę tego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy, jest budową na wykonanie, której konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Przez rozbudowę należy bowiem rozumieć zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość. Efektem budowy jest zawsze powstanie nowej substancji budowlanej, co miało miejsce w sprawie niniejszej”. Dlatego też dla ganku wymagane będzie pozwolenie na budowę.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY