Wolna przestrzeń nad jezdnią

Pytanie:

"Jadąc samochodem po drodze uszkodziłem kabel telefoniczny, który zwisał zbyt nisko nad drogą. Z jednej strony był słup telefoniczny, z przeciwnej strony był tylko wspornik metalowy. Jakie przepisy regulują utrzymanie prawidłowej wysokości kabla na jezdnią i czy operator telekomunikacyjny ma prawo obciążyć mnie kosztami naprawy kabla?"

Odpowiedź prawnika: Wolna przestrzeń nad jezdnią

Rozporządzenie Ministra z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DzU nr 219 poz. 1864) stanowi w § 7, że odległości linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny być mniejsze niż:

 1. 3,5 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
 2. 4 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących przez pola, przy zjazdach na pola uprane oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;
 3. 3 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
 4. 4,5 m - dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU nr 43 poz. 430) ustanawia wymóg (§ 54), by nad drogą była zachowana wolna przestrzeń, zwana „skrajnią drogi”, o określonych wymiarach. Wysokość skrajni drogi powinna być nie mniejsza niż:

 1. 4,70 m - nad drogą klasy A, S lub GP,
 2. 4,60 m - nad drogą klasy G lub Z,
 3. 4,50 m - nad drogą klasy L lub D.

Wysokość skrajni drogi może być zmniejszona do:

 1. 4,50 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy A, S lub GP, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami,
 2. 4,20 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy G lub Z, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami,
 3. 3,50 m - nad drogą klasy L lub D, za zgodą zarządcy tych dróg.

Przy czym drogi oznacza się następująco:

 • autostrady - symbolem „A”,
 • ekspresowe - symbolem „S”,
 • główne ruchu przyspieszonego - symbolem „GP”,
 • główne - symbolem „G”,
 • zbiorcze - symbolem „Z”,
 • lokalne - symbolem „L”,
 • dojazdowe - symbolem „D”.

Jeśli kabel był umieszczony zbyt nisko, wtedy odszkodowania nie można żądać.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Robert 2022-09-25 18:30:14

  Mój komentarz dotyczy bezpośrednio postu powyżej. Doszło do sytuacji gdy doszło do zerwania kabla energetycznego na drodze dojazdowej, publicznej, gminnej. Jechała śmieciarka i zaczepiła o kabel idący od jakiegoś garażu do jakiegoś sklepu . Kabel szedł nad drogą gminną. W wyniku zaczepienia kabel wyrwał tzw.sztycę na której był zamocowany i ta spadła na zaparkowany obok samochód . Kabel nie wisiał nie naturalnie przed zdarzeniem w wyniku czego kierowca mógł podejrzewać, że o niego zaczepi. Policjanci orzekli , że jest wina kierującego ponieważ powinien się upewnić czy kabel nie jest za nisko. Jestem w kropce ....Proszę o wypowiedź , pomoc.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika