Wolna przestrzeń nad jezdnią

Pytanie:

Jadąc samochodem po drodze uszkodziłem kabel telefoniczny, który zwisał zbyt nisko nad drogą. Z jednej strony był słup telefoniczny, z przeciwnej strony był tylko wspornik metalowy. Jakie przepisy regulują utrzymanie prawidłowej wysokości kabla na jezdnią i czy operator telekomunikacyjny ma prawo obciążyć mnie kosztami naprawy kabla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozporządzenie Ministra z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DzU nr 219 poz. 1864) stanowi w § 7, że odległości linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny być mniejsze niż:

 1. 3,5 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
 2. 4 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących przez pola, przy zjazdach na pola uprane oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;
 3. 3 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
 4. 4,5 m - dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU nr 43 poz. 430) ustanawia wymóg (§ 54), by nad drogą była zachowana wolna przestrzeń, zwana „skrajnią drogi”, o określonych wymiarach. Wysokość skrajni drogi powinna być nie mniejsza niż:

 1. 4,70 m - nad drogą klasy A, S lub GP,
 2. 4,60 m - nad drogą klasy G lub Z,
 3. 4,50 m - nad drogą klasy L lub D.

Wysokość skrajni drogi może być zmniejszona do:

 1. 4,50 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy A, S lub GP, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami,
 2. 4,20 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy G lub Z, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami,
 3. 3,50 m - nad drogą klasy L lub D, za zgodą zarządcy tych dróg.

Przy czym drogi oznacza się następująco:

 • autostrady - symbolem „A”,
 • ekspresowe - symbolem „S”,
 • główne ruchu przyspieszonego - symbolem „GP”,
 • główne - symbolem „G”,
 • zbiorcze - symbolem „Z”,
 • lokalne - symbolem „L”,
 • dojazdowe - symbolem „D”.

Jeśli kabel był umieszczony zbyt nisko, wtedy odszkodowania nie można żądać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.5.2012

  Podatek od spadku – kto płaci a kto jest zwolniony?

  Konsekwencją nabycia spadku nie zawsze będzie obowiązek zapłaty podatku - stanie się tak w przypadku osób zaliczonych do tzw. zerowej grupy podatkowej.

 • 17.3.2018

  Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

  Ponad 23 miliardy złotych ma trafić w latach 2018-2025 na inwestycje związane z dostępnością. Tak, by przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, (...)

 • 10.2.2014

  Praca w Wielkiej Brytanii a obowiązek podatkowy w Polsce

  W 2006 r. została podpisana między Polską a Wielką Brytanią nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.. Zmieniony w niej został art. 22 zmieniający (...)

 • 17.4.2018

  Internet to miejsce publiczne

  Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym. Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” (...)

 • 6.11.2017

  Podatek PIT 2017 wyższy niż rok temu?

  Osoby z wynagrodzeniem przekraczającym 7.410 zł, muszą liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym w 2017 roku. Mimo, że w trakcie roku płacą oni zaliczki tak jak do tej pory, to na koniec (...)