Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Pytanie:

"Jakich formalności trzeba dopełnić przy zmianie sposobu użytkowania nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy
określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Do zgłoszenia należy dołączyć m. in. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o
zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika