Definicja pojęcia roboty budowlane według przepisów ustawy Prawo budowlane

Pytanie:

Jak ustawa Prawo budowlane definiuje pojęcie robót budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ustawy :

- roboty budowlane - budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Dostosowując polski porządek prawny do wymogów prawa Unii Europejskiej, do systemu zamówień publicznych została wprowadzona instytucja koncesji na roboty budowlane. Instytucja ta nie (...)

 • Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

 • Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane to wyspecjalizowany rodzaj umowy o dzieło. Posiada zresztą podstawowe cechy umowy o dzieło. Stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Przedmiotem umowy natomiast jest odpowiednie (...)

NA SKÓTY