e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia

Pytanie:

Jakie sankcje grożą w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia

19.3.2012

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

-wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części,

-nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych powyżej.

W przypadku niewykonania w terminie obowiązku albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W tej sytuacji doszło do takiej sytuacji, dlatego należy jeszcze wskazać na obowiązki ciążące na Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ