Pozwolenie na użytkowanie lokalu a niedokończenie wszystkich robót

Pytanie:

Czy można uzyskać zezwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego mimo nieukończenia wszystkich robót budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydana decyzja ma wtedy charakter warunkowy, jej podstawą jest bowiem art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego:

Art. 59. 1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.

2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót.

Doktryna podkreśla, że wydanie przez właściwy organ nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie jest, co do zasady, bezwarunkowe (por. S. Serafin, Zagadnienia techniczne…, s. 199). Wyjątki od tej zasady wprowadzają ust. 2 i 3 art. 59 P.b. Ponadto Wydając to pozwolenie, organ może określić termin ich wykonania. W takiej sytuacji, jeżeli strona nie zrealizuje tych robót w wyznaczonym terminie, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał decyzję w pierwszej instancji, powinien ją uchylić na podstawie art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a1.

1Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Kisilowska Helena (redakcja), Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary, Najnowsze wydanie: Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, Warszawa 2010 LexisNexis (wydanie II) ss. 488.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY