Termin wykonania decyzji o rozbiórce

Pytanie:

W jakim czasie musi być wykonana decyzja o rozbiórce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z wyrokiem NSA z 5 października 1999 r. decyzja nakazująca rozbiórkę podlega wykonaniu z dniem, w którym stała się ostateczna. Jeśli rozbiórka nie została wykonana dobrowolnie przez adresata decyzji orzekającej o rozbiórce, właściwy organ winien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

D.W.S.

24.2.2010 22:46:13

Re: Termin wykonania decyzji o rozbiórce

W jakim czasie powinnem wykonać rozbiórkę,i czy musi decyzja określać termin wykonania


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY