Tymczasowo zasądzone alimenty

Pytanie:

1 października 2002 r. żona założyła mi sprawę o alimenty. Sprawa się odbyła w sądzie rejonowym, gdzie sąd przyznał mi alimenty jako zabezpieczenie w wysokości 1200 zł. Następnie sprawa została zawieszona z powodu wniesienia przeze mnie sprawy rozwodowej do sądu okręgowego. 27 października 2003 r. sąd okręgowy podniósł mi kwotę zabezpieczenia do wysokości 1700 zł. Po zakończeniu sprawy rozwodowej, bez orzekania o winie, sąd rejonowy wznowił postępowanie, które było zawieszone. Odbyła się sprawa i ogłoszono wyrok taki jak: zostały zasądzone alimenty na żonę za okres od 01.10.2002 r. do 27.10.2003 r. i uznane jako zaległe (nakaz natychmiastowej wykonalności). Żaden sąd mnie nie poinformował, że mam płacić alimenty na rzecz żony, gdzie sprawa rozwodowa zakończyła się bez orzekania o winie. Tym bardziej żona w tym okresie podjęła pracę i kupiła sobie samochód. Czy takie postepowania sądu jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek płacenia alimentów w wysokości 1200 zł został nałożony na Pana zarządzeniem tymczasowym sądu. Jako że, zgodnie z art. 321 kodeksu postępowania cywilnego, wniesienie sprawy o rozwód powoduje z urzędu zawieszenie postępowania o przyznanie alimentów co do świadczeń za okres od jego wytoczenia, sąd rejonowy postępowanie to zawiesił. Nie znaczy to jednak, że zostal Pan zwolniony z obowiązku płacenia do momentu wytoczenia sprawy o rozwód. Dodatkowo przy rozstrzyganiu roszczeń alimentacyjnych sąd nie jest związany granicami żądania danej strony i orzeka na podstawie twierdzeń powoda (czyli Pana żony). Stąd wynika więc wysokość alimentów. Tak więc fakt, że żona podjęła pracę i posiada samochód, jako powstały później, nie ma znaczenia dla obowiązku zapłaty alimentów nałożonego na Pana. Miałoby to znaczenie, gdyby w wyroku rozwodowym sąd nałożył na Pana nowe alimenty, a z przytoczonego stanu faktycznego wynika, że nie miało to miejsca. Fakt, że rozprawa rozwodowa zakończyła się bez orzekania o winie nie ma znaczenia, gdyż chodzi o świadczenia sprzed orzeczenia o rozwodzie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: