Ulga prorodzinna a studia za granicą

Pytanie:

"W zeznaniu podatkowym złożonym w 2008r. za 2007r. została zastosowana ulga prorodzinna na dziecko (Polaka) studiujące na Ukrainie. W 2007 roku nie było jasnych wytycznych mówiących czy ulgę można zastosować na dzieci studiujące poza granicami Polski. Słyszałem, że w 2008 wytyczne zostały doprecyzowane i ulgę można teraz również stosować na dzieci studiujących za granicą. Czy ulgę można było zastosować w wyżej opisanej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Ulga prorodzinna a studia za granicą

W stanie prawnym obowiązującym w 2007 r. rzeczywiście były wątpliwości odnośnie możliwości skorzystania z tzw. ulgi z tytułu wychowania dziecka przez rodziców dzieci skudiujących za granicą. Ustawa przewidywała bowiem, że z ulgi rodzinnej mogą skorzystać rodzice dzieci do ukończenia 25 lat, uczących się w szkołach, o których mowa o systemie oświaty lub przepisach prawa o szkolnictwie wyższym. Ustawa nie stanowiła natomiast o uczelniach zagranicznych. Dlatego organy podatkowe, w tym Minister Finansów, odmawiały prawa do ulgi podatnikom - rodzicom dzieci studiujących za granicą.

Aktualnie przepis wprost stanowi o dzieciach do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie (art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem obecnie studiowanie dziacka za granicą nie jest przeszkodą do skorzystania przez rodziców z ulgi, o ile oczywiście są spełnione inne przesłanki jejzastosowania.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika