Wywieszanie ocen

Pytanie:

Czy wyniki egzaminów sesyjnych mogą być wywieszane w postaci imiennych list z ocenami obok?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poruszony problem jest powodem dużej rozbieżności w doktrynie. Ocena, jaką uzyskują studenci stanowią ich dane osobowe, podlegające przecież ochronie. Dane te podlegają ochronie, chyba że uprawniony do nich (np. studentka do oceny) zgodzi się na ich przetwarzanie. Zgodnie z ustawową definicją, przetwarzaniem danych osobowych jest dokonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza takich, które wykonuje się w systemach informatycznych. Ocena uzyskiwana w toku studiów jest udostępniana - jest więc przetwarzana. Oceniając powyższe wywody, należałoby stwierdzić, że wystawianie ocen na widok publiczny jest naruszeniem danych osobowych studentów. Dlatego też na wielu uczelniach praktykuje się umieszczanie obok oceny nie nazwiska, lecz pewnego numeru charakteryzującego daną osobę. Może to być np. numer legitymacji czy indeksu. Zgodnie jednak z innym poglądem, do którego należy się przychylić, wywieszanie na widok publiczny ocen studentów nie jest naruszaniem ich danych osobowych. Interpretacji ta wynika z zaistniałej okoliczności. Osoba studiująca niejako sama wystawia się na ocenę egzaminatorów i zgadza się tym samym na przetwarzanie danych (ocen). Pogląd ten można oczywiście kwestionować. Do dnia dzisiejszego nie wydane zostało jeszcze żadne orzeczenie, które mogłoby przybliżyć chociaż rozstrzygnięcie zaistniałego problemu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.4.2018

  Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

  Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje (...)

 • 29.1.2018

  Będą elektroniczne legitymacje szkolne?

  Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – to założenie projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 • 25.11.2017

  Lepsza diagnoza sytuacji smogowej?

  Celem proponowanej nowelizacji przepisów ustawowych jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie (...)

 • 20.9.2018

  Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek

  Regulacje normujące wprowadzanie wyrobów budowlanych na polski rynek powinny znać przede wszystkim podmioty wprowadzające na rynek lub udostępniające na rynku wyroby budowlane, czyli producenci, (...)

 • 25.2.2010

  Pierwszy ogólnopolski system oceny prawników

  W sieci pojawił się właśnie pierwszy w Polsce system oceny prawników. Polega on na możliwości wystawiania prawnikom ocen i komentarzy. Część prawników jest jednak sceptycznie nastawionych (...)