Zajęcie dotacji dla przedszkola

Pytanie:

Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. Bank żąda zaświadczenia, że dotacja pochodzi z budżetu państwa. Dotacja ta jest dotacją podmiotową, której podstawą przyznania są określone ustawy, jest elementem prawa administracyjnego, będącego ze swej natury częścią składową prawa publicznego i dotyczy zagadnień funkcjonowania finansów publicznych państwa w zakresie działalności oświatowej, natomiast miasto G. jest organem wypłacającym dotację ze środków własnych. Czy dotacja na rzecz przedszkola niepublicznego podlega zajęciu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 831 kodeksu postępowania cywilnego egzekucji nie podlegają m. in. sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Natomiast zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Dotacje przeznaczane dla przedszkoli pochodzą od gminy, a nie od Skarbu Państwa. W budżecie gminy muszą być bowiem przewidziane dotacje na zadania oświatowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Wakacje w przedszkolu?

  Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji (...)

 • Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły i przedszkola

  Kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne lub inne osoby uprawnione do szkoły lub przedszkola określa (...)

 • Więcej dotacji na pożytek publiczny

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

 • Zimowa przerwa świąteczna w szkołach

  Zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia (...)

 • Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

  Zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. (...)

NA SKÓTY