Zajęcie lokat bankowych

Pytanie:

"Wierzyciel wnosi o zajęcie rachunków bankowych wskazując banki.Czy to oznacza, że komornik z automatu zajmuje lokaty bankowe?"

Odpowiedź prawnika: Zajęcie lokat bankowych

Zgodnie z art. 797  Kodeksu postępowania cywilnego, wszczęcie egzekucji może nastąpić na wniosek wierzyciela. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel zobowiązany jest m.in do wskazania sposobu ezgekucji oraz przedmioty z których można prowadzić egzekucję. W związku z tym możliwe jest, aby wierczyciel wskazał jako sposób egzekucji egzekucję z rachunków bankowych, wskazując w jakich bankach dłużnik posiada rachunki. Zgodnie z art. 889 KPC w celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości dłużnika:

 

1) przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy;
2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.
Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.
Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy wierzyciel zgłosi wniosek o przeprowadzenie egzekucji z rachunku bankowego, komornik powinien przesłać odpowiednie zawiadomienie do banku. 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika