Zajęcie wierzytelności przez komornika

Pytanie:

Czy komornik sądowy może wysłać pismo do klientów firmy, aby zająć jej pieniądze przed wpłynięciem ich na jej konto? Prezes powiedział swoim pracownikom, że komornik wysłał pisma do jego klientów, aby nie dokonywali płatności na jego konto, tylko na konto wskazane przez komornika.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście dopuszczalne jest przeprowadzenie egzekucji z wierzytelności, które przysługują dłużnikowi. Postępowanie to jest uregulowane w Dziale VI kodeksu postępowania cywilnego (art. 895 - 908). W tym celu komornik zawiadamia wierzyciela - czyli w tym przypadku Pana/i pracodawcę, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem, a dłużnika wierzytelności - czyli klientów pracodawcy, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

  Egzekucja, która jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę jest chyba jednym z najczęstszych i najpopularniejszych sposobów przeprowadzania postępowania egzekucyjnego gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna. (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z rachunków bankowych

  Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości jest tzw. sposobem zaspokajającym egzekucji świadczeń pieniężnych. Egzekucję z ruchomości przeprowadza komornik sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości podlegające (...)