Zapoznanie się z aktami śledztwa

Pytanie:

Czy podczas trwania postępowania przygotowawczego podejrzany może zwrócić się do prokuratora o opis stanu postępowania i jego toku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 321 kodeksu postępowania karnego jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania, prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego zaznajomienia, pouczając ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ procesowy. Prawo zaznajomienia z materiałami postępowania oznacza prawo do osobistego zapoznania się przez podejrzanego z materiałami zebranymi w toku postępowania przygotowawczego w granicach uzasadnionych rzeczowymi potrzebami tej czynności. Na wcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego podejrzany może zwrócić się do prokuratora o możliwość przejrzenia akt, ale ostateczna decyzja o tym kiedy i jakie akta będą udostępnione będzie należała do prokuratora.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Marek

23.11.2009 22:14:33

Re: Zapoznanie się z aktami śledztwa

W przypadku kilku podejrzanych w sprawie, podczas zapoznania wnoszą nowe wnioski dowodowe, które zostają uwzględnione. Czy wówczas należy ponownie zapoznać wszystich podejrzanych i czy tylko z ewentualnymi wynikami wniosków dowodowych?

Marek

23.11.2009 22:14:2

Re: Zapoznanie się z aktami śledztwa

W przypadku kilku podejrzanych w sprawie, podczas zapoznania wnoszą nowe wnioski dowodowe, które zostają uwzględnione. Czy wówczas należy ponownie zapoznać wszystich podejrzanych i czy tylko z ewentualnymi wynikami wniosków dowodowych?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.9.2016

  Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

  Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre (...)

 • 22.6.2018

  Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

  Sądy dwóch instancji skazały oskarżonego za kierowanie samochodem po pijanemu, nie dostrzegając zatarcia jego kary za takie samo wcześniejsze przestępstwo. Sąd Najwyższy uwzględnił (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 27.10.2004

  Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

  Przy zawieraniu umów z konsumentami przedsiębiorcy często posługują się „regulaminami świadczenia usług”, gotowymi „formularzami kontraktowymi”, ogólnymi warunkami umów, (...)

 • 3.10.2017

  Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić polskim sądom, prokuraturze czy policji wydawanie europejskiego nakazu (...)