Zatrudnianie rencistów

Pytanie:

"Na jakich zasadach można zatrudnić osobę pobierającą rentę i czy jest konieczność opłacania za tą osobę składek do ZUS-u?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie rencistów

Nie ma przeszkód do zatrudniania emerytów bądź rencistów. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Dla tych osób obowiązkowe jest również ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca obowiązany jest zgłosić takiego pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń poprzez złożenie w ZUS formularza zgłoszeniowego ZUS ZUA. Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy niezwłocznie o podjęciu pracy poprzez złożenie stosownego zawiadomienia, w którym oświadcza, czy jego zamiarem jest osiągnięcie dochodu: -niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń, - powodującego zmniejszenie świadczeń, - powodującego zawieszenie świadczeń. Zawiadomienie to potwierdza zakład pracy, informując o wysokości ustalonego wynagrodzenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika