Zgłaszanie organowi subkonta w ramach rachunku

Pytanie:

Czy należy zgłaszać subkonto do Urzędu Skarbowego, jeżeli jest ono otwarte w tym samym banku? Subkonto jest kontem dla nas dewizowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak stanowi art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Na mocy art. 5a ust. 2 wskazanej ustawy obowiązek podania wykazu rachunków bankowych dotyczy również podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Przepisy nie wyłączają subkonta z obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu. Należy zauważyć, iż subkonto – chociażby utworzone w tym samym banku co rachunek główny, lub nawet w ramach rachunku głównego, ma własny numer, własne saldo, historię rachunku i z tego powodu powinno być zgłoszone tak samo jak inne rachunki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

  Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (...)

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

  Od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego będącego członkiem OFE, w ZUS prowadzone jest subkonto. Środki w ramach II filaru, poczynając od składki za maj 2011 r., były dzielone na składki (...)

 • Uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

  Rządowy projekt przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki (...)

NA SKÓTY