Zgłaszanie organowi subkonta w ramach rachunku

Pytanie:

"Czy należy zgłaszać subkonto do Urzędu Skarbowego, jeżeli jest ono otwarte w tym samym banku? Subkonto jest kontem dla nas dewizowym."

Odpowiedź prawnika: Zgłaszanie organowi subkonta w ramach rachunku

Jak stanowi art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Na mocy art. 5a ust. 2 wskazanej ustawy obowiązek podania wykazu rachunków bankowych dotyczy również podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Przepisy nie wyłączają subkonta z obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu. Należy zauważyć, iż subkonto – chociażby utworzone w tym samym banku co rachunek główny, lub nawet w ramach rachunku głównego, ma własny numer, własne saldo, historię rachunku i z tego powodu powinno być zgłoszone tak samo jak inne rachunki.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika