e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot weksli poręczycielowi

Pytanie:

Bank wziął na zabezpieczenie kredytu 4 sztuki weksli in blanco z poręczeniem wekslowym. Jeden z nich wypełnił na całą kwotę niespłaconego kredytu przez dłużnika głównego i zasądził. Dłużnik główny nie zapłacił i ogłosił upadłość - jego sprawy prowadzi syndyk. Czy niewypełnione i niewykorzystane pozostałe 3 sztuki weksli można odzyskać z Banku - jako poręczyciel wekslowy? Boję się, że mogą dostać się w niepowołane ręce. Czy mogę wnieść o ich zniszczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot weksli poręczycielowi

1.6.2004

Przedmiotowe weksle in blanco poręczone wekslowo zostały wystawione w celu zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytu. Dlatego też do czasu całkowitego zaspokojenia roszczeń banku z tytułu tej umowy nie jest możliwe wystąpienie z żądaniem wydania dokumentów weksli. Dopiero po spłaceniu wszelkich należności banku wygaśnie zobowiązanie z tytułu umowy kredytu i dopiero wówczas będzie można żądać zwrotu pozostałych niewypełnionych weksli. Wydaje się, iż w razie wygaśnięcia zobowiązania, które miało być zabezpieczone wystawionymi wekslami in blanco, również poręczycielowi wekslowemu przysługiwać będzie roszczenie o zwrot pozostałych niewypełnionych weksli in blanco.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ