Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

Pytanie:

Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać go do obrotu również w kraju (sprawa koncesji jest w tym przypadku oczywista). Czy jest możliwość opatrzenia alkoholu w znaki akcyzy na terenie Polski (jeśli alkohol jest zakupiony za granicą), czy musi on wjechać na teren polskiego obszaru celnego już oklejony banderolami?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, nie mogą być: 1) importowane; 2) przywiezione na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Z uwzględnieniem powyższych przepisów, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem obrotu na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

Porady prawne

Jak stanowi art. 88 ust. 1 ustawy, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są:

  1. całkowicie niezdatne do użytku;
  2. wytworzone na terytorium kraju i przeznaczone przez producenta do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport;
  3. wprowadzane do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych;
  4. przewożone przez terytorium kraju (tranzyt).

Na mocy art. 88 ust. 2 i 3 w przypadku importu z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie przepisów prawa celnego oraz zwolnione z akcyzy; w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4, producenci, importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego są obowiązani do prowadzenia ewidencji rodzaju, ilości i wartości wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1.

Jak stanowi art. 88 ust. 5, wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być wydane lub przywiezione na terytorium kraju bez znaków akcyzy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych albo ich przywozu na terytorium kraju. Właściwy naczelnik urzędu celnego wykonujący zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju może zarządzić konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich wywozu lub do momentu wprowadzenia do składu celnego, składu wolnocłowego albo wolnego obszaru celnego w przypadku ich przywozu. Konwojowanie odbywa się na koszt producenta lub odbiorcy tych wyrobów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Zmiany w akcyzie

Zmiany w akcyzie

Z dniem 22 grudnia 2005 r. wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.  Nowelizacja ma służyć ograniczeniu wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów.  Rozszerzono zastosowanie stawek (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Koniec kontroli granicznych - Polska w Strefie Schengen!

Koniec kontroli granicznych - Polska w Strefie Schengen!

Co daje nam wejście do Strefy Schengen? W listopadzie unijni ministrowie spraw wewnętrznych, a później europosłowie, podjęli decyzję o rozszerzeniu już grudniu strefy Schengen o dziewięć nowych krajów UE, w tym o Polskę. W nocy z 20 na 21 grudnia 2007 Polska przystąpiła do Układu z Schengen (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone (...)

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na czym polegają zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy?Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zmiany polegają na:wprowadzeniu nowych wzorów banderol: z (...)

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Będzie akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie? Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Zaproponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE. Podobne (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca. Struktura KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to (...)

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęto 31 propozycji, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. - Rozwiązania te poprawią płynność finansową przedsiębiorców, ograniczą zatory płatnicze w gospodarce oraz zwiększą dyscyplinę płatniczą między firmami - czytamy w komunikacie (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Papierosy z przemytu

Papierosy z przemytu

Policjanci z Tarczyna wspólnie z funkcjonariuszami izby celnej zabezpieczyli ponad 400 paczek papierosów pochodzących z przemytu. Funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego Andranika B. obywatela Armenii, który handlował nielegalnym towarem na targowisku w Tarczynie.Policjanci zajmujący się zwalczaniem (...)

Wspólne działania służb mundurowych w walce ze zorganizowaną przestępczością

Wspólne działania służb mundurowych w walce ze zorganizowaną przestępczością

Na Śląsku rozbito grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i dystrybucją alkoholu.Przez dwa dni na terenie kilku śląskich miast funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu i Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie, przy wsparciu funkcjonariuszy Izby (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

Tradycyjnie Komisji Europejska ogłasza swoje prognozy gospodarcze dwukrotnie w ciągu roku: wiosną przed spotkaniem Rady Europejskiej poświęconej gospodarcze i Strategii Lizbońskiej oraz jesienią. W szczególnych przypadkach Komisja publikuje korektę swoich prognoz. Taka sytuacja wydarzyła się (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone (...)

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na czym polegają zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy?Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zmiany polegają na:wprowadzeniu nowych wzorów banderol: z (...)

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Będzie akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie? Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Zaproponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE. Podobne (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca. Struktura KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to (...)

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęto 31 propozycji, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. - Rozwiązania te poprawią płynność finansową przedsiębiorców, ograniczą zatory płatnicze w gospodarce oraz zwiększą dyscyplinę płatniczą między firmami - czytamy w komunikacie (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Papierosy z przemytu

Papierosy z przemytu

Policjanci z Tarczyna wspólnie z funkcjonariuszami izby celnej zabezpieczyli ponad 400 paczek papierosów pochodzących z przemytu. Funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego Andranika B. obywatela Armenii, który handlował nielegalnym towarem na targowisku w Tarczynie.Policjanci zajmujący się zwalczaniem (...)

Wspólne działania służb mundurowych w walce ze zorganizowaną przestępczością

Wspólne działania służb mundurowych w walce ze zorganizowaną przestępczością

Na Śląsku rozbito grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i dystrybucją alkoholu.Przez dwa dni na terenie kilku śląskich miast funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu i Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie, przy wsparciu funkcjonariuszy Izby (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

Tradycyjnie Komisji Europejska ogłasza swoje prognozy gospodarcze dwukrotnie w ciągu roku: wiosną przed spotkaniem Rady Europejskiej poświęconej gospodarcze i Strategii Lizbońskiej oraz jesienią. W szczególnych przypadkach Komisja publikuje korektę swoich prognoz. Taka sytuacja wydarzyła się (...)

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na czym polegają zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy?Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zmiany polegają na:wprowadzeniu nowych wzorów banderol: z (...)

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na czym polegają zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy?Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zmiany polegają na:wprowadzeniu nowych wzorów banderol: z (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Kto powinien przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku? Dotyczy to ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz: prowadzisz działalność na terytorium Polski, jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzisz ewidencję sprzedaży (...)

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Będzie akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie? Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Zaproponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE. Podobne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również powinna być uwzględniona w cenie detalicznej, przy sprzedaży perfum klientowi indywidualnemu? Firma zamierza produkować (...)

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Polska firma sp z o.o. zakupiła samochód osobowy na aukcji w USA i stała sie jego właścicielem (faktura zakupu wystawiona przez amerykańską firmę). W przypadku sprzedaży tego auta innej polskiej firmie jeszcze przed przybyciem auta do Unii Europejskiej i dokonaniem czynności celnych, na której (...)

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

W celu obliczenia zabezpieczenia celnego potrzebujemy stawki podatku akcyzowego na poszczegolne alkohole. Proszę o podanie wysokosci stawek akcyzowych na nastepujace produkty: wodka, spirytus, wino, piwo, cygaretki. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. (...)

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie przepisy regulują dostawy towarów akcyzowych, które będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (...)

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

Mam zamiar importować z Niemiec oryginalne perfumy wyprodukowane na terenie UE. Jaka jest obecnie procedura importowa? Co z podatkiem VAT? Czy podlega on odliczeniu na takich samych zasadach jak VAT krajowy? Jaka jest stawka akcyzy? Od czego naliczana? Na gruncie nowej ustawy o podatku od towarów i (...)

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

Prowadzę komis samochodów osobowych używanych przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, jestem płatnikiem podatku VAT, który płacę po sprzedaży pojazdu (wystawiam faktury VAT-marża). Chcę przyjąć w komis samochód będący własnością obywatela Niemiec i spisać z (...)

Stawka podatku akcyzowego na samochód

Stawka podatku akcyzowego na samochód

W listopadzie 2006 roku zakupiłem w USA samochód osobowy z 2001 rocznika o pojemności 4000 cm3, następnie pojazd ten drogą morską dostał się do portu w Niemczech w styczniu 2007 roku. W porcie tym na strefie celnej w Niemczech dokonałem odprawy celnej, płacąc cło 10 % oraz podatek VAT 19 (...)

Sprzedaż pojazdu przed pierwszą rejestracją

Sprzedaż pojazdu przed pierwszą rejestracją

Sprowadziłem samochód osobowy z USA dokonałem wszystkich opłat celnych tzn. cło, VAT i akcyzę, posiadam wszystkie niezbędne dokumenty do jego rejestracji w Wydziale Komunikacji. Zdecydowałem jednak nie rejestrować tego pojazdu lecz dokonać jego sprzedaży dla innej osoby fizycznej w Polsce. (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo innym kontrahentom. Urząd nie ma zastrzeżeń do rozliczeń w naszej firmie, jednak w protokole (...)

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie przepisy regulują dostawy towarów akcyzowych, które będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (...)

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie przepisy regulują dostawy towarów akcyzowych, które będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (...)

Znakowania wyrobów odzieżowych

Znakowania wyrobów odzieżowych

Tworzę ubiory w pojedynczych egzemplarzach, mające unikatowy charakter. Czy ciąży na mnie obowiązek ich oznakowania metką odzieżową? Jakie są wytyczne odnośnie metek odzieżowych? Jakie informacje powinny one zawierać? Czy są jakieś ograniczenia odnośnie ich strony graficznej lub wyglądu? (...)

Znakowania wyrobów odzieżowych

Znakowania wyrobów odzieżowych

Tworzę ubiory w pojedynczych egzemplarzach, mające unikatowy charakter. Czy ciąży na mnie obowiązek ich oznakowania metką odzieżową? Jakie są wytyczne odnośnie metek odzieżowych? Jakie informacje powinny one zawierać? Czy są jakieś ograniczenia odnośnie ich strony graficznej lub wyglądu? (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my wyeksportowaliśmy na Ukrainę, a pozostałą część mamy rozliczyć jako import i zapłacić cło (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my wyeksportowaliśmy na Ukrainę, a pozostałą część mamy rozliczyć jako import i zapłacić cło (...)

Import samochodów

Import samochodów

Sprowadzam samochód z USA jako spółka z o.o.; po opłaceniu cła i wykupieniu tablic rejestracyjnych "tranzytowych" w Niemczech jadę tym samochodem do Polski. Należny podatek płacę w Polsce. W momencie jak przyjadę tym autem do Polski - czy to auto jest traktowane wtedy jako import z USA, czy (...)

Szkolenie zagraniczne a import usług

Szkolenie zagraniczne a import usług

Pracownik spółki z o.o. (spółka to VAT-owiec UE) uczestniczył w szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Spółka otrzymała za szkolenie fakturę od zagranicznej firmy (która posiada ważny nr VAT UE na terenie Wielkiej Brytanii), na której nie został podany NIP unijny polskiej spółki oraz został naliczony (...)

Egzamin językowy a import usług

Egzamin językowy a import usług

Firma opłaciła swojemu pracownikowi egzamin na certyfikat językowy. Fakturę za to wystawiła firma z USA. Czy będzie to import usług? Jeśli tak, to jaką stawką to opodatkować? Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnikami są również osoby (...)

Cło na monety bulionowe

Cło na monety bulionowe

Spółka z o.o. chce ulokować długoterminowo swoje nadwyżki finansowe w srebrnych i złotych monetach bulionowych (nie kolekcjonerskich, o wysokiej próbie 999 w przypadku srebra i 917 w przypadku złota). Okazuje się, że najtaniej jest sprowadzić takie monety z USA, bezpośrednio z amerykańskiej (...)

Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także Szwajcaria, a nie Polska. Spółka jest przedsiębiorstwem krajowym bez zagranicznych udziałów. Otrzymaliśmy od dostawcy towaru (...)

Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Kupiłem swojego czasu obiektyw do aparatu cyfrowego: AF-S Nikkor 28-70 mm f/2.0 d ED. Razem z innym sprzętem fotograficznym zabrałem obiektyw do USA. Przed powrotem do Polski, pożyczyłem obiektyw koledze. Umówiliśmy się, że kiedy będę go potrzebował, odeśle mi go jako "returned goods", czyli (...)

Import towarów

Import towarów

Firma z Norwegii wynajmowała w Polsce lokal na potrzeby swojej działalności. Firma ta przywiozła z Norwegii komputery i użytkowała je w Polsce. Po kilku miesiącach firma ta założyła polską spółkę z o. o. (jedyny wspólnik). Firma norweska sprzedała tej polskiej spółce z o. o. wspomniane (...)

Faktura zagraniczna a import usług

Faktura zagraniczna a import usług

Nasza firma współpracuje z biurem rachunkowo-księgowym w Norwegii, które to za świadczone usługi obciąża nas fakturą. Faktura jest wystawiona w NOK-ach oraz jest naliczony VAT (25%) z norweską stawką. Czy fakturę mam uznać jako import usług i jak rozliczyć podatek VAT? Zgodnie z art. 17 (...)

Import usług z Anglii

Import usług z Anglii

Otrzymałam faktury z Angli w dniu 02.07. Data wystawienia 20.06, treść opłata licencyjna za dystrybucję programu za maj. Płatność faktury do 31.07. Kiedy w tym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? Należy zaznaczyć, że stawka vat w tym przypadku wynosi 0%. Czy należy te faktury umieszczać (...)

Import sztućców i dywanów z USA

Import sztućców i dywanów z USA

Chcemy importować z USA do Polski i EU srebrne sztućce będą to sztućce XIX i XVIII-wieczne, a także z lat 1930-tych. Drugą rzeczą są ręcznie tkane dywany stare i nowe. Jakie cło i VAT zapłacimy importując te rzeczy i czy są jakieś inne opłaty (np. akcyza itp.) i czy te opłaty są takie (...)

Obraz z USA

Obraz z USA

Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam do własnej kolekcji czy będę sprzedawał. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stawka (...)

Części samochodowe a akcyza

Części samochodowe a akcyza

Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlegają: produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych; wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (...)

Cło i VAT przy wysyłce z USA

Cło i VAT przy wysyłce z USA

Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w przypadku wysyłki z USA jest cło (w jakiej wysokości) i czy będę musiał dopłacić VAT? Sprowadzenie towaru z kraju nienależącego (...)

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług

Otrzymałam fakturę z Niemiec (import usług) za użytkowanie programu giełdy ofert transportowych wystawioną w dniu 16.09.2004r. za okres od 01.10.2004r. do 31.12.2004r. Płatność do 30.09.2004r. Kiedy w tym przypadku powstanie obowiązek podatkowy? Czy fakturę wewnętrzną należy wystawić z (...)