Faktura wewnętrzna przy WNT

Pytanie:

Nasza firma nabywa towary w innych krajach UE. Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną na wszystkie wewnątrzwspólnotowe nabycia od wielu sprzedawców zagranicznych? Czy na fakturze wewnętrznej po stronie nabywcy i sprzedawcy powinny się znaleźć dane naszej firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Faktura wewnętrzna przy WNT

Między innymi w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), dopuszczalne jest wystawienie zbiorczej faktury wewnętrznej, obejmującej wszystkie czynności, które powinny być nią udokumentowane za dany okres rozliczeniowy - miesiąc lub kwartał (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie). Oczywiście nie ma ograniczenia, aby faktura wewnętrzna w przypadku WNT mogła dotyczyć wyłącznie transakcji z jednym kontrahentem.

Jak wyjaśnił Świętokrzyski Urząd Skarbowy w piśmie z 12 września 2005 r. (sygn. RO/443/112/2005), faktura taka "powinna być sporządzona w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych transakcji (...). Winna też umożliwić porównanie wykazanych w niej transakcji z zapisami dokonanymi w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług". W tym wypadku chodziło o zbiorczą fakturę wewnętrzną dokumentującą transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Porady prawne

Elementy, jakie powinna zawierać faktura wewnętrzna, reguluje § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. Wynika z niego, że faktura wewnętrzna powinna w zasadzie zawierać te same dane, co zwykła faktura VAT. Wyjątkowo faktury dokumentujące WNT mogą nie zawierać NIP kontrahenta. Innych wyjątków rozporządzenie nie przewiduje.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne