Nadpłata w ZUS-ie

Pytanie:

Nasza firma wysłała do ZUS korektę kilku deklaracji. Korekta powoduje nadpłatę kilku tysięcy PLN. Czy powinniśmy rozliczyć ją przy kolejnej płatności czy też właściwsze jest zwrócenie sie do ZUS z prośbą o stwierdzenie nadpłaty i dopiero dokument z ZUS może stanowić podstawę potrącenia nadpłaconych składek?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nadpłata w ZUS-ie

Postępowanie w sprawie nadpłaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uregulowane zostało w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r., Nr 137 poz. 887 ze zmianami).

Zgodnie z art. 24 ustęp 6a ustawy nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Porady prawne

Z cytowanego przepisu wynika, iż wniosek o stwierdzenie nadpłaty konieczny jest jedynie w przypadku, jeżeli płatnik żąda zwrotu składek. Jeżeli natomiast chce je zaliczyć na poczet zaległych bądź przyszłych składek - wniosek taki nie jest potrzebny.

W przypadku złożenia wniosku - składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nie zostaną zwrócone w tym terminie, podlegają oprocentowaniu od dnia złożenia wniosku - w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych.

Należy również podkreślić, iż zwrotu nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne