Obowiązek meldunkowy

Pytanie:

"Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego (własnościowe) w Polsce, 10 lat temu opuściliśmy Polskę (wraz z żoną) i od tego czasu przebywany w Niemczech, ale nie żyjemy razem tylko każdy osobno. W jaki sposób mogę wymeldować żonę z tego mieszkania. Nadmieniam, że nie wiem gdzie żona przebywa poza tym mamy już rozwód w Niemczech."

Odpowiedź prawnika: Obowiązek meldunkowy

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego, albo osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. W analizowanym przypadku może Pan więc złożyć w urzędzie gminy wniosek o wymeldowanie byłej małżonki, gdyż nie wie Pan gdzie ona w chwili obecnej przebywa, a bez wymeldowania opuściła miejsce stałego pobytu i nie przybywała w nim przez okres co najmniej 6 miesięcy. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązek wymeldowania się spoczywa także na Panu, gdyż, jak wynika z przedstawionego problemu, nie mieszka Pan w swym mieszkaniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika