Opodatkowanie dochodów z pracy w Niemczech

Pytanie:

Od października 2005 mieszkam (jestem zameldowany) w Niemczech i tam pracujęe i płacę podatki. W Polsce jestem jeszcze zameldowany, ale od dwóch lat nie pracowałem, ani nie prowadziłem działalności gospodarczej w Polsce. Czy pieniądze zarobione w Niemczech w ogóle i jeśli tak, to w jakim stopniu podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie dochodów z pracy w Niemczech

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit a Umowy z 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (zwanej dalej „Umową), osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Zatem jeśli obywatel polski pracuje wyłącznie w Niemczech (z tym państwem jest związany gospodarczo), a ponadto w Niemczech ma ośrodek życia osobistego (powiązania osobiste), to nie ma wątpliwości, że jego miejscem zamieszkania w rozumieniu Umowy są Niemcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy, uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Podsumowując, jeśli osoba, która w myśl umowy ma miejsce zamieszkania w Niemczech, pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za pracę w Niemczech, to dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda