Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pytanie:

Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości od szkoły czy ilości punktów sprzedaży w mieście. W tym roku urzędnik poinformował, że obowiązują te kryteria, ponieważ wyszła od nowego roku nowa Ustawa. Na czym polegają zmiany w stosunku do ubiegłego roku i o jaką Ustawę chodzi?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Sama ustawa w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych niewiele się zmieniła. Jednak z całą pewnością duży wpływ na ewentulane wydanie takiego zezwolenia ma art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi on, iż to rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Nadto ustęp 2 tego artykułu stanowi, iż rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Rada gminy natomiast ustalając powyższe zasady ma obowiązek liczbę punktów sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych dostosować do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podsumowując wymagania dotyczące odległości punktów sprzedaży wynikają z prawa miejscowego uchwalonego przez radę Pana gminy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne