Przewóz okazjonalny

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację następującej sytuacji. Ośrodek szkolenia kierowców posiadający równocześnie uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów użył autobusu przeznaczonego do prowadzenia nauki jazdy do przewiezienia uczestników kursu instruktorskiego na egzamin. Autobusem kierowali uczestnicy kursu nie będący pracownikami ośrodka szkolenia a posiadający kategorię D prawa jazdy. Czy był to przejazd na potrzeby własne czy okazjonalny? Czy w takim przypadku należy uzyskiwać specjalne zezwolenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przewóz okazjonalny

27.3.2006

Zgodnie z ustawą prawo transportowe, przewóz okazjonalny to przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego. Zatem, by wiedzieć co jest przewozem okazjonalnym, należy zapoznać się z pozostałymi rodzajami przewozu. Przewóz regularny to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe. Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewóz wahadłowy zaś to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:  

  1. każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego,  

  2. miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 km.


Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy, wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymaga zezwolenia, z tym że zezwolenie to nie jest wymagane, jeżeli:  

  1. tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego albo 

  2. polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez osób (podróżnych), albo 

  3. polega on na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2.  

Natomiast niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:  

  1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,  

  2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,  

  3. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,  

  4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych; 

Zatem, przedstawiony przez Państwa przewóz nie spełnia przesłanek pozwalających na zakwalifikowanie go jako przewóz własny. Stad należy go uznać za przewóz okazjonalny.

Potrzebujesz porady prawnej?