Rafinacja metali

Pytanie:

Chciałbym otworzyć zakład rafinacji srebra i złota i produkować srebrny granulat, płatki i sztabki srebra i złota a potem je sprzedawać. Czy na tego typu działalność trzeba mieć specjalne uprawnienia. Czy na tego typu działalność trzeba mieć specjalne uprawnienia, koncesje itp.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rafinacja metali

Obecnie nie istnieją przepisy wymagające uzyskania koncesji na przetwórstwo i obrót metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi - koncesja taka wymagana była na gruncie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.

Obecnie art. 46 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje wymogu uzyskania koncesji na tego typu działalność. Art. 75 tej ustawy nie wskazuje również na obowiązek uzyskania zezwolenia ani licencji na tego typu działalność.

Porady prawne

Można się ewentualnie zastanawiać nad koniecznością uzyskania pozwolenia zintegrowanego, opisanego w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 201 tej ustawy pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Nie posiadamy specjalistycznej wiedzy na temat obróbki metali szlachetnych, dlatego sugerujemy ewentualne zapoznanie się z załącznikiem do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, w celu sprawdzenia, czy wspomniane pozwolenie nie będzie konieczne.

Ponadto ustawa prawo probiercze określa obowiązek badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych, które mają być wprowadzone do obrotu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne