Remonty i prace budowlane

Pytanie:

Wspólnota chce przeprowadzić remont tarasów (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia) i dachu (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia i kominów). Czy na przeprowadzenie tego rodzaju prac jest potrzebne zezwolenie z Urzędu Dzielnicy/Miasta lub podobnego organu? Czy podobne zezwolenie jest wymagane w przypadku prac dotyczących montażu dodatkowej bramy na podwórko? Jakie przepisy prawa budowlanego to określają, proszę o ich przytoczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Remonty i prace budowlane

Zgodnie a art. 29 Prawa budowlanego nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia prace polegające na budowie ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń przylegających do dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych. Natomiast przed budową ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m należy dokonać zgłoszenia (art. 30 ustawy). 

Nie wymagają pozwolenia na budowę prace polegające na:

  1. remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią,
  2. remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz remoncie instalacji gazu płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
  3. przebudowie i remoncie przyłączy do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.


Porady prawne

Nie wymagają też pozwolenia na budowę prace polegające na dociepleniu ścian do wysokości 12m i dachów budynków. Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia przyjmuje organ administracji architektoniczno- budowlanej, czyli najczęściej starosta, a w niektórych sprawach wojewoda.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne