Roszczenie o zachowek

Pytanie:

"Spadkodawca napisał testament, w którym wszystkie nieruchomości i działającą firmę zapisał wnuczce, natomiast konkubinie, jednej osobie obcej i trojgu dzieci zapisał gotówkę w równych częściach. Po kilku dniach w wyniku choroby część przypadającą wnuczce (czyli nieruchomości i firmę) przepisał wnuczce darowizną notarialną z zastrzeżeniem, że wyłącza tę darowiznę z masy spadkowej. Zmarł ok. 3 miesiące po dokonaniu tych czynności. Ok. pół roku przed śmiercią przepisał konkubinie mieszkanie własnościowe za dożywocie. Dzieci, które otrzymają testamentem ok. 1/20 wartości przypadającego im zachowku, chcą wystąpić do sądu, aby obdarowana wnuczka i konkubina wypłaciła im zachowek. Czy wnuczka lub konkubina będzie musiała wypłacić zachowek?"

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o zachowek

Rozumiemy, że spadkodawca przed swoją śmiercią darował (dokonał darowizny) mieszkanie konkubinie. W związku z tym, iż nie uległo przedawnieniu roszczenie o zachowek (termin przedawnienia wynosi trzy lata od dnia ogłoszenia testamentu, oraz trzy lata od dnia otwarcia spadku - śmierci spadkodawcy - w przypadku darowizny), zstępni spadkodawcy mogą dochodzić zachowku od tak wnuczki jak i konkubiny.

Zapis w akcie notarialnym o zwolnieniu z zaliczenia darowizny na schedę spadkową ma znaczenie wyłącznie w razie dziedziczenia ustawowego i nie wyłącza możliwości dochodzenia zachowku od osoby obdarowanej, innymi słowy darowizna dokonana na rzecz wnuczki będzie brana pod uwagę przy obliczaniu udziałów spadkowych spadkobierców ustawowych i wyliczaniu wysokości zachowku.

Prosimy także o zapoznanie się z następującymi materiałami:

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika