Tryb składania wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pytanie:

"Jak wygląda tryb składania wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej? "

Odpowiedź prawnika: Tryb składania wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej wniosek może wpłynąć do urzędu gminy następującymi drogami:

  1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,
    Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
  2. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy niepodpisany elektronicznie,
  3. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy podpisany elektronicznie.

 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego. Z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba bowiem czekać na rejestrację i otrzymanie wypisu z rejestru (poza działalnością określonego rodzaju, tj. podlegającej reglamentacji).

 

W ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku gmina zobowiązana jest przesłać go do urzędu statystycznego, ZUS i urzędu skarbowego. Na jego podstawie przedsiębiorca dostanie numer NIP, będzie też zgłoszony jako płatnik składek w myśl przepisów o ZUS lub KRUS.

 

Niezbędnym wymogiem jest również posiadanie przez przedsiębiorcę rachunku bankowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika