Zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty

Pytanie:

Otrzymałem odpowiedź, w której znajduje się następujące stwierdzenie: "nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi bowiem z chwilą wydania tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. W tym zakresie nakaz zapłaty jest skuteczny mimo wniesienia zarzutów. Powód, aby zabezpieczyć w jak najwyższym stopniu swoje interesy, powinien złożyć do sądu wniosek o dokonanie zabezpieczenia (nie jest to wniosek o zabezpieczenie powództwa, gdyż ten nie jest już potrzebny)". Czy wniosek o dokonanie zabezpieczenia, o którym wyżej mowa, należy złożyć do sądu, czy bezpośrednio do komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty

Precyzyjna odpowiedź na pytanie uzależniona jest od wskazania konkretnego, ściśle określonego sposobu zabezpieczenia, jaki wybierze wierzyciel. Można wyobrazić sobie bowiem różne formy zabezpieczenia, np. wpis hipoteki przymusowej kaucyjnej albo zajęcie określonej rzeczy lub prawa, które należą do dłużnika. W pierwszym przypadku wniosek o dokonanie zabezpieczenia winien być skierowany do sądu wieczystoksięgowego, w drugim zaś - do komornika jako organu egzekucyjnego. Stąd wskazanie adresata wniosku wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uzależnione jest ściśle od konkretnego sposobu zabezpieczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie w rzeczach materialnych

15.7.2018 przez: bejbicz

Wniosek o zmianę kuratora zawodowego.

30.5.2018 przez: PaniKarolina

POLISA POSAGOWA PZU

22.4.2018 przez: -

Wniosek o zaplate

24.11.2017 przez: Faziakomaniak