Zgłaszanie organowi subkonta w ramach rachunku

Pytanie:

Czy należy zgłaszać subkonto do Urzędu Skarbowego, jeżeli jest ono otwarte w tym samym banku? Subkonto jest kontem dla nas dewizowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłaszanie organowi subkonta w ramach rachunku

Jak stanowi art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Na mocy art. 5a ust. 2 wskazanej ustawy obowiązek podania wykazu rachunków bankowych dotyczy również podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Porady prawne

Przepisy nie wyłączają subkonta z obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu. Należy zauważyć, iż subkonto - chociażby utworzone w tym samym banku co rachunek główny, lub nawet w ramach rachunku głównego, ma własny numer, własne saldo, historię rachunku i z tego powodu powinno być zgłoszone tak samo jak inne rachunki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne