Niższy PIT 17% dla wszystkich

Niższy PIT 17% dla wszystkich już obowiązuje

Od 1 października 2019 r. obowiązują przepisy, które obniżają podatek dochodowy PIT z 18 do 17% dla wszystkich podatników oraz dodatkowo zmniejszają PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Z nowych rozwiązań skorzystają miliony Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Porady prawne

- „To zmiana, na której skorzysta ponad 25 milionów osób. Dzięki obniżeniu podatku PIT z 18 do 17% oraz podniesieniu kosztów uzyskania przychodów na konta popłyną wyższe wynagrodzenia. Stanie się tak bez podnoszenia kwoty brutto naszych wypłat. Co ważne, niższy PIT dotyczy nie tylko pracowników etatowych, osób osiągających dochody na podstawie umów o dzieło i zlecenia, czy prowadzących działalność gospodarczą, ale także emerytów i rencistów” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- „To kolejna pozytywna zmiana w podatkach. Od sierpnia osoby poniżej 26. roku życia mogą w ogóle nie płacić podatku PIT. Już wcześniej w znaczący sposób obniżyliśmy CIT dla mniejszych firm z 19 do 9%" – dodał minister. 

Niższa 17% stawka PIT będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez 1/4 bieżącego roku. Przypominamy, że do września dochody podatników w pierwszej skali podatkowej podlegają 18% opodatkowaniu PIT. Już przy zaliczce obliczanej w październiku podatek zostanie obniżony o 1 pkt proc., czyli o prawie 6%.

Reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek.

Niższy podatek dla emerytów i rencistów 

Uwaga emeryci i renciści: od października zmienia się stawka podatku dochodowego dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym idzie, zmienia się również miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Od 1 października stawka podatku dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie zmniejsza się z 18 do 17%. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, czyli także emeryci i renciści.

Zmiany w wysokości progu podatkowego, a tym samym zmiany w wysokości świadczenia netto, świadczeniobiorcy ZUS odczują już w świadczeniu wypłaconym za październik. Świadczenie będzie wyższe od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a co za tym idzie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie.

Dzięki obniżeniu stawki podatkowej, osoby otrzymujące najniższe gwarantowane przez państwo świadczenie tj. 1,1 tys. zł  brutto (935 zł netto), zyskają „na czysto” 8 zł, gdyż ich świadczenie netto wzrośnie do 943 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie będzie stosował stawkę 17% wobec wszystkich swoich klientów z dochodem do 85.528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75% – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18% i 3 miesiące ze stawką 17%.

Klienci Zakładu mogą składać wnioski o rozliczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyskanych w okresie od października do grudnia.

Tabela - wzrost wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych za październik w związku ze zmianą  stawki podatku (plik xlsx 14kb)

Szczegóły nowych rozwiązań

Zgodnie z nowelizacją, obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17% towarzyszy obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Koszty po zmianach wyniosą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

Kto skorzysta na niższym PIT?

Nowe rozwiązania oznaczają korzyść dla ponad 25 mln podatników. Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Od kiedy zmiany obowiązują?

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie co do zasady 1 października 2019 r. Z dniem 1 stycznia  2020 r. wejdą w życie przepisy art. 1 pkt. 1-3 i 5 i art. 7 ust. 2.

Dowiedz się więcej: Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne