Priorytety czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej

22.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Proces ratyfikacji i wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, bezpieczeństwo energetyczne i rozmowy z Rosją, reforma unijnego budżetu oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy, a także stabilizacja Bałkanów to główne cele półrocznej prezydencji czeskiej w UE, która rozpoczęła się 1 stycznia. Czechy przejmują przewodnictwo po Francji, przekazując je później Szwecji. Wspólnie kraje te przygotowują katalog priorytetów, spójną strategię działań, podobnie jak to było wcześniej w przypadku Niemiec, Portugalii i Słowenii.


W szybko zmieniającym się świecie XXI wieku sukces Europy zależy od umiejętności pełnego wykorzystania jej potencjału ekonomicznego, kulturalnego i ludzkiego. Hasło Prezydencji Czeskiej „Europa bez barier" ma wielorakie znaczenia: Europa bez wewnętrznych barier ekonomicznych, kulturalnych, nie stawiająca przeszkód w rozwoju jednostek, ale i przedsiębiorstw; Europa, która otwiera się na świat, lecz nie poddaje się bezbronnie nielegalnym działaniom. Motto ma także znaczenie historyczne. Rok 2009 będzie rokiem ważnych obchodów - przede wszystkim dwudziestej rocznicy upadku żelaznej kurtyny i piątej rocznicy największego rozszerzenia Unii Europejskiej.

Prezydencja nawiązuje w swym programie do konkluzji listopadowego szczytu G-20, oraz grudniowego Rady Europejskiej, podkreślając, że wysiłki mające na celu stabilizację gospodarki UE nie powinny oznaczać nadmiernego protekcjonizmu i pomocy państwa. Doraźne sukcesy polityczne nie mogą bowiem przesłaniać strategicznych celów Unii. Jedynie silna gospodarczo i spójna Europa bez wewnętrznych granic, zbudowana na solidnym fundamencie wspólnych wartości i korzeni, będzie mogła utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na świecie. Stąd priorytety Czeskiej Prezydencji - 3xE: „Economy, Energy and the European Union in the World" (gospodarka, energia i Unia Europejska w świecie).

W zakresie ekonomii nacisk ma zostać położony na konkurencyjność oraz liberalną politykę handlową. Zgodnie ze Strategią Lizbońską Czesi skupią się na rozwijaniu wszystkich czterech swobód rynkowych i będą się starać ulepszać otoczenie administracyjne dla prowadzenia biznesu w państwach członkowskich. W celu pobudzenia zatrudnienia Prezydencja promować będzie również elastyczność na rynku pracy. W polityce handlowej hasłami przewodnimi będą oprócz dalszej liberalizacji wymiany, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i niewystarczająca ochrona patentowa.

Porady prawne
Czesi planują też zająć się rewizją unijnego budżetu oraz reformą wspólnej polityki rolnej. Premier Czech, Mirek Topolanek ogłosił też, że 1 listopada Czechy ogłoszą planowaną datę wejścia ich kraju do strefy euro. Ważną kwestią stanie się polityka energetyczna i poszukiwanie alternatyw dla dostaw rosyjskiego gazu. Zrównoważony rozwój w Europie Czesi chcą zapewniać zróżnicowaniem źródeł energii oraz zastępowaniem paliw tradycyjnych tymi, które pochodzą z nowych technologii. Czesi stawiają także na efektywną współpracę pomiędzy krajowymi operatorami sieci przesyłowych w Unii. W obszarze zobowiązań międzynarodowych dotyczących walki ze zmianami klimatycznymi Czesi będą kontynuować linię przyjętą na COP14 w Poznaniu.

W polityce zewnętrznej Czesi chcą się skoncentrować na współpracy transatlantyckiej i stosunkach z Bałkanami Zachodnimi. Dobre kontakty z nową amerykańską administracją mają być kluczem do stosunków transatlantyckich. Dzięki powołanej rok temu Transatlantyckiej Radzie Gospodarczej Prezydencja zamierza wzmocnić stosunki UE z USA. Dalsza integracja europejska Bałkanów Zachodnich oraz Chorwacji, a także Partnerstwo Wschodnie są równie wysoko na agendzie międzynarodowej obecnej prezydencji. W pierwszej połowie roku Czesi chcą zorganizować unijny szczyt z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim.

Czeskie przewodnictwo spotkało się z różnym przyjęciem w Unii. Przypada ono na trudny okres w Europie, która jest ogarnięta kryzysem finansowym. Jest to też pierwsze przewodnictwo czeskie, więc podnoszone są kwestie braku odpowiedniego doświadczenia jak się kieruje Unią. Wielu komentatorów obawia się też, jak wewnętrzne spory w Czechach wpłyną na całą Unię, szczególnie że prezydent Czech Vaclav Klaus jest znanym eurosceptykiem. Czechy są ponadto jednym z niewielu krajów, który do tej pory nie ratyfikował Traktatu Lizbońskiego, co stawia pod znakiem zapytania wysiłki zmierzające do przyjęcia Traktatu przez całą Unię. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne