Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Porady prawne

Co oznacza pakiet SLIM VAT 2?

Rząd chce w dalszym ciągu upraszczać rozliczanie podatku od towarów i usług, dlatego przygotował tzw. pakiet SLIM VAT 2. Zaproponowane zmiany to również odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do rządu w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania to m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które ułatwią rozliczanie podatku od towarów i usług. Całość pakietu to kilkanaście zmian które zdejmą z przedsiębiorców wiele obowiązków.

Ważną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług (VAT). Pakiet przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach, przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

- "Przyjęcie pakietu przez Radę Ministrów to dobra informacja dla przedsiębiorców. Uproszczenia, które w nim zawarliśmy, pozwolą m.in. na zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT.Pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie w styczniu tego roku. To jest drugi zestaw rozwiązań, które ułatwią życie podatnikom. Proponujemy m. in. możliwość składania oświadczenia wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Poprawiamy też płynność firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Co ważne, zaakceptowane przez Rząd uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, odpowiadają na jego realne potrzeby. Wynikają z głosów pojedynczych przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli – potrzebę ich wdrożenia zgłaszali m. in. Rzecznik MŚP, Konfederacja Lewiatan i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji" – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

SLIM VAT2 inne ważniejsze rozwiązania:

 • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych.
 • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania.
 • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd.
 • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
 • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.
 • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.
 • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.
 • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Najważniejsze rozwiązania

 • Umożliwiono podatnikowi, rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonanie korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.
 • Ułatwiono odliczenie VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej - 100% odliczeń od wydatków na samochody poprzez  wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy.
 • Umożliwiono odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzono liczbę okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
 • Dopuszczono – opcjonalnie – możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.
 • Uregulowano kwestie uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.
 • Umożliwiono wydanie zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.
 • Umożliwiono przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Obowiązywanie

Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. Pakiet zawierał rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. SLIM VAT był programem pilotażowym. Powstał w dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Był odpowiedzią na postulaty rynku i wychodził naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosił zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności.

Nowe rozwiązania mają zaś wejść w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne