Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 547/13 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w zamówieniu, umowa może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego"
XVII AmC 549/13 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może zwrócić wówczas Kupującemu wyłącznie wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże dopiero po sprzedaniu samochodu innemu klientowi i po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę"
XVII AmC 2015/14 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie kompletnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego"
XVII AmC 1617/12 19.12.2014 Usługi bankowe "Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
XVII AmC 39428/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transporu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwzględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy pocztą w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złozenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie bedą rozpatrywane"
XVII AmC 15593/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Sklep internetowy www.lavazza-sklep.pl oraz lavazzaamodmio.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, błędy oraz niezgodności towaru z jego odpisem powstałe w oparciu o powielenie z danych i opisów dostarczonych przez producenta lub importera w materiałach handlowych i stronach internetowych sklepu www.lavazza-sklep.pl oraz www.lavazzaamodomio.pl"
XVII AmC 2185/13 5.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Brak zapłaty całości ceny lub nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia pojazdu"
XVII AmC 416/13 5.12.2014 Inne usługi "Wynajmujący przyjmuje następujące waluty: PLN, EURO, USD liczone wg kursu skupu obowiązującego w dniu wypłaty. (§ 5 Regulaminu, zdanie szóste)"
XVII AmC 416/13 5.12.2014 Inne usługi "Uszkodzenie opon, felg, kołpaków a także wnętrza pojazdu (np. radioodtwarzacz i inne wyposażenie standardowe i opcjonalne) oraz wszelkie szkody o wartości poniżej 500 zł nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.(§ 15 Regulaminu)"
XVII AmC 416/13 5.12.2014 Inne usługi "Opłaty i kary umowne: Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki lub, kamizelki odblaskowej - 50 zł/szt., Brak koła zapasowego - 300 zł, Brak lewarka - 100 zł, Brak klucza do kół - 100 zł, Brak lub uszkodzenie telefonu komórkowego - 300 zł, Brak lub uszkodzenie nawigacji samochodowej - 1500 zł, Brak lub uszkodzenie bagażnika dachowego - 700 zł, Brak lub uszkodzenie fotelika dziecięcego - 600 zł, Brak lub uszkodzenie pasów do mocowania ładunku - 60 zł/szt., Brak lub uszkodzenie radiodtwarzacza - 900 zł, Brak lub zniszczenie panela do radioodtwarzacza - 300 zł, Zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego - 500 zł, Zgubienie lub zniszczenie polisy ubezpieczeniowej - 150 zł, Zgubienie tablicy rejestracyjnej - 300 zł/szt., Brak naklejki rejestracyjnej na szybie - 250 zł, Utrata lub zniszczenie kluczyka lub pilota od pojazdu - 500 zł (...) (§ 20 Regulaminu)
XVII AmC 27427/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Jeżeli kontrola zwracanego towaru nie będzie budziła zastrzeżeń sklep www.warszawaplytki.pl zwróci klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru - 5% wartości zamówienia, bez uwzględniania zwrotu kosztów transportu"
XVII AmC 27427/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Za zwrot towaru sklep pobiera 5% wartości zamówienia - opłata ta uwzględnia koszty przygotowania towaru do wysyłki"
XVII AmC 13353/12 5.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 13597/12 28.11.2014 Sprzedaż konsumencka "W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem pojazdu zgodnie z pkt 3.8, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% Ceny Pojazdu za każdy dzień zwłoki chyba, że odmowa odbioru wynika z uzasadnionych przyczyn"
XVII AmC 11550/12 28.11.2014 Inne usługi "Najemca pokrywa wszystkie mandaty i kary oraz inne koszty powstałe w czasie trwania umowy lub w czasie przekroczenia terminu wynajmu związane z użytkowaniem pojazdu"
XVII AmC 11549/12 28.11.2014 Inne usługi "Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie"
XVII AmC 33589/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu"
XVII AmC 33592/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca może odstąpić od realizacji zlecenia"
XVII AmC 33593/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"
XVII AmC 38657/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady: Paczki nie oznaczone na zewnątrz numerem reklamacji"
XVII AmC 11856/12 28.11.2014 Inne usługi "Użytkownik nie może skutecznie ubiegać się o zrealizowanie zamówienia przez Operatora ani nie będzie przysługiwało mu roszczenie z tytułu poniesionej przez niego szkody, jeśli Operator popełni błąd w prezentacji Usługi, jego opisie lub cenie"
XVII AmC 11858/12 28.11.2014 Inne usługi "Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy zgadzają się na to, że korzystanie z Serwisu DealBuy.pl odbywa się wyłącznie na ich ryzyko"
XVII AmC 11859/12 28.11.2014 Inne usługi "Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich loginu, adresu e-mail i hasła"
XVII AmC 29895/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży"
XVII AmC 1859/13 21.11.2014 Nieruchomości "Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nieruchomości"
XVII AmC 13254/12 21.11.2014 Handel elektroniczny "W przypadku, gdy działania Użytkownika (...) negatywnie wpływają na dobre imię Allegro, w inny sposób szkodzą Allegro (...), Grupa Allegro może: a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika"
XVII AmC 1154/11 21.11.2014 Turystyka "Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni, a w przypadku imprez egzotycznych 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.3.7 Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy"
XVII AmC 1559/13 4.11.2014 Nieruchomości "Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych"
XVII AmC 2574/11 4.11.2014 Usługi finansowe "Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
XVII AmC 33578/13 24.10.2014 Inne usługi "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 2
 • 0
 • 5
 • 0
 • 9
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Malgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo szybka I sprawna obsluga.Wysoka dbalosc o klienta.Polecam kazdemu kto potrzebuje pomocy prawnej w przystepnej cenie. Pozdrawiam Zespol Prawnikow
 • Sylwester K.

  ocena usługi:

  Odpowiedz w praktyce sie sprawdzila lecz trzeba zastrzec ze rozpatrzenie pytania brane jest tylko to z wyceny,pytania tego nie mozna juz rozwijac po wycenie bo juz jest za bardzo rozbudowane i dodatkowo platne.
 • Gizler

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i wyczerpujaco
 • Beata Wiśniewska

  ocena usługi:

  Dzień dobry, chciałabym serdecznie Państwu podziękować za sporządzenie Opinii. Dziękuję za tak szczególowe i dokładne opisanie i wyjaśnienie mojej sprawy. Pozdrawiam i polecam wszystkim
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Opina została sprządzona w sposób pfofesjonalny. Bardzo przydatna do załatwienia sprawy.Polecam wszystkim. Serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Opinia na najwyższym poziomie. Bardzo polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej.Bardzo miła obsługa klienta. Bardzo dziękuję za pomoc i serdeczne życzenia dla całego zespołu ślę.
 • Zofia K

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką sporządzoną uczciwą opinię i liczę na dalszą współpracę wrazie kłopotów prawnych. Pozdrawiam cały Zespół Prawników Zofia K
 • Irek

  ocena usługi:

  Powiedziałbym że odpowiedź aż nadto wyczerpująca. Dziękuję,pozdrawiam
 • Izabela01

  ocena usługi:

 • Krystian

  ocena usługi:

  Opinia została sporządzona w sposób profesjonalny, jej treść jest dla mnie w pełni wyczerpująca i zrozumiała
 • mirosław

  ocena usługi:

  szybko i solidnie
 • jarek13

  ocena usługi:

  Polecam. Opinia jasna i wyczerpująca.
 • M.Panasiak

  ocena usługi:

  Konkretnie,rzeczowo,profesjonalnie.Wielka oszczędność czasu oraz komfort w czytaniu opinii w domowym zaciszu z możliwością korekty. Jeszcze lepszego Nowego Roku dla całego zespołu e-prawnik ! Wszystkim polecam profesjonalną oraz miłą obsługę klienta.dziękuję bardzo i liczę na dalszą współprace w razie kłopotów-prawnych
 • marian

  ocena usługi:

  opinia na najwyższym poziomie,przewidziane wszystkie warianty, będę polecał . Marian Gabrylewicz
 • Jerzy

  ocena usługi:

  Dziękuję za wszelką pomoc.Mam nadzieję,że będzie pomyślnie.Dzięki Państwu.
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Opinia : wyczerpująca, zawierająca wiele podstaw prawnych,szybko i fachowo. Pozdrawiam cały Zespół Prawników.
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca i profesjonalna opinia, pełen komplet pism dotyczący danego problemu. Polecam i bardzo dziękuję.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane