Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Zareklamować można tylko i wyłącznie produkt, u którego zauważono w momencie otrzymania jakiś błąd!"
XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Warunek reklamacji to wszelkie metki oryginalnie doczepione czyli produkt w stanie takim jak otrzymano"
XVII AmC 6315/12 23.3.2016 Usługi bankowe "Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 - według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji frmie windykacyjnej"
XVII AmC 6315/12 23.3.2016 Usługi bankowe "(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne - jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (...). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedyńczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy"
XVII AmC 11050/12 23.3.2016 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 32495/13 18.3.2016 Inne usługi "W przypadku rezygnacji z czarteru: a. rezygnacja do 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 50% zaliczki; b. rezygnacja późniejsza niż 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość zaliczki"
XVII AmC 32495/13 18.3.2016 Inne usługi "Spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie"
XVII AmC 8640/12 11.3.2016 Nieruchomości "Strona kupująca oświadcza, że: (...) 5) w przypadku watpliwości, co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa - jego treść należy interpretować rozszerzająco"
XVII AmC 28254/13 9.3.2016 Telewizja kablowa i satelitarna "...Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem"
XVII AmC 35945/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer zwrotu powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane"
XVII AmC 35059/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Przesyłka musi być opisana na kopercie jako ZWROT, nieoznaczone paczki nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakownanie musi być w nim dostarczony), (...). Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nieuznanie roszczenia"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby sprzedawcy"
XVII AmC 9835/13 8.3.2016 Inne usługi "Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku finansowego nie wywiązania się z warunków umowy poddaje się wszelkim czynnościom windykacyjnym i ponosi wszelkie związane z tym koszty"
XVII AmC 353/15 3.3.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą w Toruniu"
XVII AmC 30504/13 3.3.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie sklepu feniks LED system"
XVII AmC 30504/13 3.3.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 30504/13 3.3.2016 Handel elektroniczny "We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego"
XVII AmC 32079/13 2.3.2016 Handel elektroniczny "§5- Reklamacje i zwroty 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Firma zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary"
XVII AmC 32081/13 2.3.2016 Handel elektroniczny "§5- Reklamacje i zwroty 5. Klient obowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń. Szczególnie dotyczy to sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i sporządzeniu protokołu szkody. Bez protokołu reklamacja nie jest rozpatrywana"
XVII AmC 32083/13 2.3.2016 Handel elektroniczny "§5-Postanowienia końcowe 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
XVII AmC 32054/13 2.3.2016 Handel elektroniczny "ZWROTY Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Musi być zapakowany w oryginalne opakowanie."
XVII AmC 32065/13 2.3.2016 Inne usługi "Postanowienia końcowe 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
XVII AmC 3085/14 1.3.2016 Handel elektroniczny "Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia ceny obowiązującej w dniu sprzedaży (fakturowania) samochodu, o ile kwota ta nie różni się od ceny podanej w "Zamówieniu" o więcej niż 3% jej wartości"
XVII AmC 3095/14 1.3.2016 Handel elektroniczny "W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
XVII AmC 31251/13 1.3.2016 Handel elektroniczny "Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru)"
XVII AmC 17594/13 1.3.2016 Handel elektroniczny "Gwarantujemy zwrot zapłaconej kwoty tylko przy zwrocie przez nabywcę paragonu fiskalnego."
XVII AmC 17591/13 1.3.2016 Handel elektroniczny "Koszty dostawy towaru nie podlegają zwrotowi"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 5
 • 8
 • 2
 • 0
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Ireneusz

  ocena usługi:

  Polecam opinia zrozumiała, szybkie działanie zespołu, Oszczędność czasu i stresu z powodu nieznajomości prawa. Bardzo dziękuję.
 • m.g.

  ocena usługi:

  bardzo szybko ,wyczerpująco,starannie,kilka interpretacji...tak przygotowana opinia pozwoliła mi inaczej ,czyli w pełni właściwie spojrzeć na interpretacje omawianych problemów.szczerze polecam.
 • Cezary

  ocena usługi:

  Po raz pierwszy korzystałem z porady. Szybko, krótko i na temat. Teraz wiem, co mam dalej robić w swojej sprawie. dziękuję
 • Adriana

  ocena usługi:

  opinia bardzo konkretna i obszerna
 • Jan

  ocena usługi:

 • Henryk G.

  ocena usługi:

  Zdecydowanie polecam, konkretna opinia w krótkim czasie.
 • Franciszek

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za błyskawiczną i rzeczową opinię. Polecam Franciszek
 • Renata

  ocena usługi:

  Skorzystalam po raz pierwszy z porady, poniewaz problem chce rozwiazac szybko.Opinia byla precyzyjna, szybka i wrzystkie moje watpliwosci zostaly wyjasnione.Bardzo dziekuje Panu Kurnikowi za cierpliwosc i pomoc.Polecam Renata
 • ADAM

  ocena usługi:

  Odpowiedź jasna i czytelna polecam
 • Sławek

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z opinii która wyjaśniła bardzo dużo przy transakcji z Spółdzielnią Mieszkaniową
 • DOROTA

  ocena usługi:

  Polecam !
 • Marian S.

  ocena usługi:

  Rzetelna opinia odpowiadająca na zadane pytania. Zdecydowanie polecam.
 • joanna

  ocena usługi:

 • Jolanta

  ocena usługi:

  ....Opinia konkretna ,szybka ,profesjonalna .....jezeli zaistnieje potrzeba napewno skorzystam.....JOLANTA..S....
 • krystyna

  ocena usługi:

  POLECAM , porada prawna sporządzona bardzo szybko i czytelnie. Bardzo serdecznie dziękuję I POZDRAWIAM Krystyna
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Wasz opinia była rzetelna i wyczerpująca . Oszczędność czasu za bardzo przyzwoita cena. Wiesława
 • Gabriela

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię. Jest precyzyjna, wielopłaszczyznowa pod kątem przepisów, poglądów, treści merytorycznej. Polecam.... i sama jeszcze zapewne skorzystam z pomocy zespołu. Gabriela


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane