Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 25788/13 23.3.2016 Handel elektroniczny "Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Kupującego. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Kupującego na jego koszt"
XVII AmC 40225/13 23.3.2016 Nieruchomości "W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz kontrahenta znalezionego dzięki staraniom Agencji, Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić Agencji wynagrodzenie w wysokosci...% + VAT (23%) ceny sprzedaży przedmiotu umowy"
XVII AmC 20500/13 23.3.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu"
XVII AmC 347/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Bombowedeko.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej"
XVII AmC 346/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"
XVII AmC 32998/13 23.3.2016 Sprzedaż konsumencka "Odstąpienie od umowy przez Kupującego dopuszczalne jest tylko za zapłatą odstępnego w wysokości 25% wartości zamówienia"
XVII AmC 32052/13 23.3.2016 Handel elektroniczny "V. Zwroty 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać na adres sklepu. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru, który nie jest w żaden sposób zniszczony oraz nie był używany (nie nosi jakichkolwiek śladów używania)"
XVII AmC XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "W przypadku reklamacji, zwrotu towaru, wymiany koszt pokrywa kupujący"
XVII AmC XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Zareklamować można tylko i wyłącznie produkt, u którego zauważono w momencie otrzymania jakiś błąd!"
XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Warunek reklamacji to wszelkie metki oryginalnie doczepione czyli produkt w stanie takim jak otrzymano"
XVII AmC 6315/12 23.3.2016 Usługi bankowe "Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 - według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji frmie windykacyjnej"
XVII AmC 6315/12 23.3.2016 Usługi bankowe "(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne - jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (...). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedyńczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy"
XVII AmC 11050/12 23.3.2016 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 32495/13 18.3.2016 Inne usługi "W przypadku rezygnacji z czarteru: a. rezygnacja do 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 50% zaliczki; b. rezygnacja późniejsza niż 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość zaliczki"
XVII AmC 32495/13 18.3.2016 Inne usługi "Spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie"
XVII AmC 8640/12 11.3.2016 Nieruchomości "Strona kupująca oświadcza, że: (...) 5) w przypadku watpliwości, co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa - jego treść należy interpretować rozszerzająco"
XVII AmC 28254/13 9.3.2016 Telewizja kablowa i satelitarna "...Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem"
XVII AmC 35945/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer zwrotu powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane"
XVII AmC 35059/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Przesyłka musi być opisana na kopercie jako ZWROT, nieoznaczone paczki nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakownanie musi być w nim dostarczony), (...). Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nieuznanie roszczenia"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)"
XVII AmC 38508/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby sprzedawcy"
XVII AmC 9835/13 8.3.2016 Inne usługi "Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku finansowego nie wywiązania się z warunków umowy poddaje się wszelkim czynnościom windykacyjnym i ponosi wszelkie związane z tym koszty"
XVII AmC 353/15 3.3.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą w Toruniu"
XVII AmC 30504/13 3.3.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie sklepu feniks LED system"
XVII AmC 30504/13 3.3.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 30504/13 3.3.2016 Handel elektroniczny "We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego"
XVII AmC 32079/13 2.3.2016 Handel elektroniczny "§5- Reklamacje i zwroty 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Firma zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary"
XVII AmC 32081/13 2.3.2016 Handel elektroniczny "§5- Reklamacje i zwroty 5. Klient obowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń. Szczególnie dotyczy to sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i sporządzeniu protokołu szkody. Bez protokołu reklamacja nie jest rozpatrywana"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 5
 • 9
 • 7
 • 3
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Danka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi portalu \"e-prawnik\". W pełni polecam ją wszystkim osobom potrzebującym merytorycznego i rzetelnego wsparcia prawnego, udzielonego w sposób dostępny i w pełni zrozumiały. W moim przypadku otrzymałam jeszcze dodatkowe uzupełnienie nurtującego mnie tematu.
 • Danuta

  ocena usługi:

  merytorycznie dobrze sprecyzowana porada, również cena usługi adekwatna do udzielonej porady.dzękuję bardzo
 • Justyna

  ocena usługi:

  Rzetelni prawnicy. Opinie wyczerpują temat. Polecam. Możliwość zadawania pytań do opinii to niecodzienne udogodnienie.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z rzetelnie i kompetentnie sporządzonej opinii. Zapewne będę nadał korzystała z pomocy prawnej portalu
 • Sylwia

  ocena usługi:

  Odpowiedz jest czytelna, wyczerpujaca i uwzglednia wszystkie pourszone w zapytaniu kwestie.
 • Anna

  ocena usługi:

  Byłam pozytywnie zaskoczona jakością obsługi. Cena przystępna, a odpowiedź wyczerpująca a przede wszystkim w miarę prosto pisana (przystępnym językiem).
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Opinia profesjonalna, obsługa bardzo sprawna. Dziekuję
 • Maria

  ocena usługi:

  Bardzo rzetelna i profesjonalna opinia, która bardzo przybliżyła mi wyjście z sytuacji. Polecam Maria
 • Dorota

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za konkretną opinię polecam
 • Julian

  ocena usługi:

  Opinia wydana w ustalonym terminie, czytelnie, zrozumiale i profesjonalnie . Polecam !
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia Zamówioną opinię otrzymałam w wyznaczonym terminie po wcześniejszej wycenie. Sporządzona opinia była czytelna i zrozumiała . Mogłam też zadać dodatkowe, nurtujące mnie pytania, na które otrzymałam odpowiedź. Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik i na pewno skorzystam w razie potrzeby.
 • Hanna

  ocena usługi:

  Szybka odpowiedź na zgłoszone zapytanie. Dotrzymanie terminu przesłania pisma. Polecam. Hanna J
 • Wanda

  ocena usługi:

  Opinia bardzo szczegółowa, czytelna i konkretna. Wyjaśniła mi wszystkie moje problemy. Jestem ogromnie wdzięczna za pomoc. Wanda
 • Justyna

  ocena usługi:

  Znajomość przepisów prawa to atut, którym poszczycić mogą się nieliczni. Profesjonaliści w każdym calu. Przemiły kontakt, szybka reakcja na przedstawiony problem
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Bożena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za rzetelną i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Polecam wszystkim osobom ,mającym problem natury prawnej.Gorąco polecam. Bożena
 • Ireneusz

  ocena usługi:

  Polecam opinia zrozumiała, szybkie działanie zespołu, Oszczędność czasu i stresu z powodu nieznajomości prawa. Bardzo dziękuję.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane