Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 25753/13 25.4.2016 Handel elektroniczny "Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej Protokołu Reklamacji"
XVII AmC 1865/15 25.4.2016 Handel elektroniczny "Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)"
XVII AmC 35888/13 25.4.2016 Inne usługi "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia"
VI ACa 1650/14 25.4.2016 Turystyka "Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy"
XVII AmC 38509/13 8.4.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 38509/13 8.4.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony), (...). Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem, spowodują nie uznanie roszczenia"
XVII AmC 38509/13 8.4.2016 Handel elektroniczny "Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta"
XVII AmC 38509/13 8.4.2016 Handel elektroniczny "Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)"
XVII AmC 1870/15 8.4.2016 Handel elektroniczny "Użytkownik rejestrując się na sklepie internetowym www.sklep.autodrap.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Auto Drap sp. z o.o."
XVII AmC 1868/15 8.4.2016 Handel elektroniczny "Reklamacji nie podlegają: ... wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne"
XVII AmC 198/14 4.4.2016 Handel elektroniczny "Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu internetowego Meble Idea. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciagu 5 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane"
XVII AmC 25788/13 23.3.2016 Handel elektroniczny "Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Kupującego. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Kupującego na jego koszt"
XVII AmC 40225/13 23.3.2016 Nieruchomości "W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz kontrahenta znalezionego dzięki staraniom Agencji, Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić Agencji wynagrodzenie w wysokosci...% + VAT (23%) ceny sprzedaży przedmiotu umowy"
XVII AmC 20500/13 23.3.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu"
XVII AmC 347/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Bombowedeko.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej"
XVII AmC 346/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"
XVII AmC 32998/13 23.3.2016 Sprzedaż konsumencka "Odstąpienie od umowy przez Kupującego dopuszczalne jest tylko za zapłatą odstępnego w wysokości 25% wartości zamówienia"
XVII AmC 32052/13 23.3.2016 Handel elektroniczny "V. Zwroty 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać na adres sklepu. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru, który nie jest w żaden sposób zniszczony oraz nie był używany (nie nosi jakichkolwiek śladów używania)"
XVII AmC XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "W przypadku reklamacji, zwrotu towaru, wymiany koszt pokrywa kupujący"
XVII AmC XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Zareklamować można tylko i wyłącznie produkt, u którego zauważono w momencie otrzymania jakiś błąd!"
XVII AmC 44/15 23.3.2016 Handel elektroniczny "Warunek reklamacji to wszelkie metki oryginalnie doczepione czyli produkt w stanie takim jak otrzymano"
XVII AmC 6315/12 23.3.2016 Usługi bankowe "Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 - według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji frmie windykacyjnej"
XVII AmC 6315/12 23.3.2016 Usługi bankowe "(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne - jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (...). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedyńczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy"
XVII AmC 11050/12 23.3.2016 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 32495/13 18.3.2016 Inne usługi "W przypadku rezygnacji z czarteru: a. rezygnacja do 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 50% zaliczki; b. rezygnacja późniejsza niż 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość zaliczki"
XVII AmC 32495/13 18.3.2016 Inne usługi "Spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie"
XVII AmC 8640/12 11.3.2016 Nieruchomości "Strona kupująca oświadcza, że: (...) 5) w przypadku watpliwości, co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa - jego treść należy interpretować rozszerzająco"
XVII AmC 28254/13 9.3.2016 Telewizja kablowa i satelitarna "...Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem"
XVII AmC 35945/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer zwrotu powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane"
XVII AmC 35059/13 8.3.2016 Handel elektroniczny "Przesyłka musi być opisana na kopercie jako ZWROT, nieoznaczone paczki nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 6
 • 2
 • 0
 • 4
 • 6
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Jacek

  ocena usługi:

 • aurelia

  ocena usługi:

  Opinia okazała się przydatna. Dziękuję za obszerną odpowiedź.
 • DARIUSZ

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się trafić na Państwa portal. W pełni profesjonalna i rzeczowa obsługa zgłoszonego problemu. Z pełną świadomością będę polecać Państwa usługi prawne. z pewnością będę korzystać w razie potrzeby z Państwa pomocy. Gorąco polecam!!! :-)
 • wanda

  ocena usługi:

  polecam wszystkim potrzebujacym szybkiej i rzetelnej odpowiedzi na nurtujace panstwa pytania wszystko w rozsadnej cenie super szybka obsluga jestem bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana takim obrotem sprawy jeszcze raz serdeczne dzieki i pozdrawiam cieplutko
 • tadeusz

  ocena usługi:

  Świetny sposób na rozwiązanie nurtującego nas problemu prawnego. Bez szukania prawnika, zamawiania wizyt i dojazdu do biura prawnego. Myślę także, że usługa realizowana przez e-prawnik.pl jest dużo tańsza,co ma niebagatelne znaczenie dla osób uboższych. Profesjonalizm, chęć pomocy, przyjazne nastawienie do klienta, wyrozumiałość i cierpliwość, to cechy trudne do oszacowania w dzisiejszej, skomercjalizowanej rzeczywistości. Jestem niezwykle usatysfakcjonowany opinią prawną zgłoszonego problemu, a powoływanie się w jej treści na konkretne artykuły Kodeksu Cywilnego, pozwala na samodzielne zgłębienie naszej sprawy w świetle obowiązującego prawa. Szczerze polecam korzystanie z porad prawnych na e-prawnik.pl.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź konkretna przekazana zrozumiałym językiem, jestem zadowolona jeżeli będę kiedyś potrzebować porady prawnej to skorzystam z portalu e-prawnik. Jak najbardziej polecam.
 • Beata

  ocena usługi:

 • Irena

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do sprawy, wyczerpująca analiza tematu, krótki czas oczekiwania,rzetelne traktowanie klientów. Uzyskałam pomoc, dzięki której w krótkim czasie uzyskałam pewność co do prawidłowości zamierzonych działań. Wystawiam szóstkę za całość obsługi i zdecydowanie polecam!
 • JUSTYNA

  ocena usługi:

  opinia jest taka jak powinna i wyszła w niej nasza racja a to nam dużo pomoże wiemy co robić i gdzie się kierować oby pomogło w ukaraniu jednej osoby i do tego doprowadzimy
 • Anna

  ocena usługi:

 • nieruchomosci

  ocena usługi:

 • Ewa

  ocena usługi:

  Warto dopisac ze 3 dni to 3 dni robocze oczekiwania.
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Konkretnie i na temat.
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona, otrzymalam poradę, która mi pomoze w dalszym trybie postępowania , jak mam walczyć o dobro mojego dziecka, serdecznie polecam
 • Danka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi portalu \"e-prawnik\". W pełni polecam ją wszystkim osobom potrzebującym merytorycznego i rzetelnego wsparcia prawnego, udzielonego w sposób dostępny i w pełni zrozumiały. W moim przypadku otrzymałam jeszcze dodatkowe uzupełnienie nurtującego mnie tematu.
 • Danuta

  ocena usługi:

  merytorycznie dobrze sprecyzowana porada, również cena usługi adekwatna do udzielonej porady.dzękuję bardzo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane