Redystrybucja żywności po upływie daty minimalnej trwałości do celów darowizn

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) zawiera ogólne wymagania higieniczne, które obowiązują w produkcji i obrocie żywnością.

Porady prawne

Obowiązujące przepisy

Nowy rozdział Va Redystrybucja żywności określa zasady i warunki, na jakich podmioty działające na rynku spożywczym mogą redystrybuować żywność do celów darowizn żywności.

Redystrybucja żywności do celów darowizn jest możliwa pod warunkiem regularnego sprawdzania, czy żywność nie jest szkodliwa dla zdrowia i czy jest zdatna do spożycia. Jeżeli przeprowadzona kontrola (przez przedsiębiorcę w ramach jego procedur wewnętrznych) będzie zadowalająca, redystrybucja żywności, w odniesieniu do której stosuje się datę minimalnej trwałości, jest możliwa przed upływem i po upływie tej daty, a w przypadku żywności, dla której data minimalnej trwałości nie jest wymagana – w dowolnym momencie. Przepis ten określa również kryteria, które należy wziąć pod uwagę do oceny, czy żywność nie jest szkodliwa dla zdrowia i jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Natomiast w pozostałych przypadkach do żywności znajdującej się w obrocie zastosowanie ma obowiązujący przepis art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021), zgodnie z którym środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej 

Ponadto w zakresie redystrybucji żywności do celów darowizn po upływie daty minimalnej trwałości obowiązuje również zawiadomienie Komisji Europejskiej 2020/C 199/01 zawierające wytyczne w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności detalicznej w sektorze spożywczym, w tym darowizn żywności (Dz.Urz. UE C 199 z 12.06.2020, str. 1).

Z pkt. 5.3. ww. zawiadomienia wynika, że żywność przeznaczona na darowiznę nie powinna być rozprowadzana ani spożywana po upływie wskazanego na etykiecie terminu przydatności do spożycia. Natomiast w przypadku żywności opatrzonej datą minimalnej trwałości, ponieważ bezpieczeństwo żywności nie jest bezpośrednio zagrożone, w razie jej przekroczenia produkty mogą być nadal dystrybuowane do celów darowizn żywności, jeżeli spełnione są wskazane warunki. W przypadkach, w których darowizna następuje po dacie minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami UE, zezwala się na redystrybucję tych produktów pod warunkiem, że są one nadal bezpieczne, nie ma dwuznaczności w informacjach przekazywanych konsumentom i zastosowanie mają przepisy rozporządzenia nr 852/2004.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319);
  • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika