Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza?

Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym przez właściwego przełożonego.

Jak oblicza się czas trwania zagranicznej podróży służbowej żołnierza?

Obliczanie czasu zagranicznej podróży służbowej jest uzależnione od tego, jakim środkiem komunikacji się odbywa. W przypadku komunikacji:

 1. lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili przekroczenia jej w drodze powrotnej do kraju,
 2. lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
 3. morskiej - od chwili wyjścia statku z portu polskiego do chwili wejścia statku w drodze powrotnej do portu polskiego.

Poza tym, jeżeli przekroczenie granicy państwowej odbywa się poza miejscowością stanowiącą miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pełnienia służby żołnierza, za czas podróży od tej miejscowości do miejsca przekroczenia granicy i z powrotem żołnierzowi przysługują należności jak za krajową podróż służbową.

Jakie świadczenia przysługują żołnierzowi z tytułu zagranicznej podróży służbowej?

Z tytułu zagranicznej podróży służbowej żołnierzowi przysługują:

 1. diety,
 2. zwrot kosztów noclegów lub ryczałt za nocleg,
 3. zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu,
 4. zwrot kosztów leczenia oraz innych niezbędnych wydatków określonych przez przełożonego, który wydał polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej.

W jakiej wysokości i jak obliczyć przysługującą dietę?

Zasadą jest, iż dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży służbowej.

Jeżeli zagraniczna podróż służbowa trwa:

 1. nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 2. dłużej niż dobę:
  • za każdą pełną dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,
  • za niepełną, ale rozpoczętą dobę - przysługuje dieta w wysokości, jak za podróż, która trwa nie dłużej niż dobę.

Czy wysokość diety może ulec zmianie?

Tak. Ponieważ kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego za granicą bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 15% diety,
 • obiad - 30% diety,
 • kolacja - 30% diety.

Jakie świadczenia przysługują żołnierzowi w zagranicznej podróży służbowej obejmującej nocleg?

Za nocleg żołnierzowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości potwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu, który może być przekroczony tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zgodę na to może wyrazić ten sam przełożony, który wydał polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej.
Żołnierzowi, który nie korzystał z noclegu w hotelu, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości w/w 25% limitu.

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu oraz gdy żołnierzowi zapewniono bezpłatny nocleg.

Jakie jeszcze inne świadczenia przysługują żołnierzowi, który odbywa zagraniczną podróż służbową?

Żołnierzowi korzystającemu za granicą z dojazdów środkami komunikacji miejscowej przysługuje ryczałt na pokrycie ich kosztów w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w zagranicznej podróży służbowej.

Sumę należności pieniężnych przysługujących żołnierzowi z tytułu zagranicznej podróży służbowej zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych otrzymanych od strony zagranicznej na cele związane z finansowaniem kosztów tej podróży.

Pamiętaj, że:

 • Należności pieniężne przysługujące żołnierzom skierowanym na szkolenie i ćwiczenia wojskowe oraz uczestniczącym w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych lub antyterrorystycznych oraz przedsięwzięciach reprezentacyjnych poza granicami kraju określają odrębne przepisy,
 • Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu oraz gdy żołnierzowi zapewniono bezpłatny nocleg,
 • Jeżeli zagraniczna podróż służbowa trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie, przełożony może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. 2004 r., Nr. 135, poz. 1448).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika