Zbieranie informacji o dłużniku w toku postępowania egzekucyjnego

Wygranie procesu przed Sądem i uzyskanie korzystnego dla nas rozstrzygnięcia, okazuje się często dopiero początkiem drogi prowadzącej do odzyskania naszej należności. Jest to spowodowane faktem, że duża liczba dłużników spłaca swoje zobowiązania dopiero po zastosowaniu wobec nich przymusu państwowego. W tych okolicznościach ogromną rolę odgrywać będzie informacja o dłużniku, przede wszystkim zaś ta dotycząca jego majątku. Od niej zależy skuteczne wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Jak i gdzie uzyskać informację?

Przede wszystkim należy pamiętać, że to wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. To on decyduje kiedy złoży wniosek o egzekucję, jakie wskaże sposoby egzekucji oraz majątek dłużnika. Dlatego zawsze warto posiadać pod ręką wszelkie dostępne informacje o naszym kontrahencie, już od chwili wejścia z nim w relacje. Są to w szczególności jego dane teleadresowe, dane adresowe jego kontrahentów, pracodawcy, numery NIP, PESEL, adres zamieszkania, numery kont bankowych, ewentualnie informacje o jego mieniu ruchomym, jak i nieruchomościach. Wskazane informacje można wprowadzić już do umowy łączącej obie strony, uzyskać z rejestrów publicznie dostępnych CEIDG, KRS, jak również z innych dokumentów np. faktur, paragonów. Jest to bardzo istotne, ponieważ komornik - co do zasady- nie będzie samodzielnie szukał majątku dłużnika - to my musimy go wskazać. Natomiast przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego pomocna może się okazać instytucja przewidziana w art. 760(1) kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.). Mianowicie na podstawie tych uregulowań, posiadając wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności, możemy zwrócić się do właściwego komornika z wnioskiem o udzielenie informacji odnośnie naszego dłużnika. Dzięki temu działaniu możemy uzyskać w szczególności informację, czy przeciwko niemu toczą się już postępowania egzekucyjne, jakie zastosowano w nich sposoby egzekucji, jaka jest wysokość roszczeń. Informacja ta pomoże nam w podjęciu decyzji odnośnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i jego skuteczności, czy też skierowania egzekucji do odpowiedniego majątku.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień

Jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku pozwalającego na przeprowadzenie egzekucji, to komornik może w trybie 801 k.p.c. zobowiązać dłużnika do złożenia wyjaśnień. Jest to zatem uprawnienie, a nie obowiązek komornika. Na podstawie tej regulacji można uzyskać informację o składnikach majątku dłużnika właściwych ze względu na sposób egzekucji. W związku z tym, wierzyciel, który nie ma wiedzy o majątku dłużnika, powinien we wniosku o wszczęciu egzekucji wskazać tę okoliczność i wnosić o wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 k.p.c. Z uwagi na to, że do przedmiotowego wezwania zastosowanie ma art. 762 § 1 k.p.c., można także wnosić o ukaranie dłużnika grzywną za nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień lub informacji albo za udzielenie świadomie fałszywych.

Inne sposoby

Pozostałymi możliwościami uzyskania informacji o majątku naszego dłużnika jest zlecenie komornikowi - na podstawie art. 797(1) k.p.c. - poszukiwania majątku za wynagrodzeniem albo złożenie do sądu wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. Ten ostatni sposób został przewidziany w art. 913 k.p.c. Może on zostać złożony zarówno przed, w toku, jak i po ukończeniu postępowania egzekucyjnego.

Wskazane powyżej sposoby dowodzą, że skuteczność prowadzonej egzekucji zależy w dużej mierze także od działań wierzyciela, dlatego warto, a czasami należy skorzystać z przedstawionych rozwiązań.


Michał Pichór

Radca prawny

Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika