Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś

Nowy projekt prewencyjny KRUS

9 marca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas konferencji prasowej z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Zastępcy Prezesa KRUS Marka Surmacza zainaugurowała projekt Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

KRUS od ponad 30 lat prowadzi wszechstronne działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Eksperci Kasy ds. prewencji dotarli w tym czasie do setek tysięcy polskich rolników budując skutecznie ich świadomość na temat zagrożeń wypadkowych. Dzięki konsekwentnym działaniom prewencyjnym liczba zgłaszanych wypadków w gospodarstwach rolnych spadła o ponad 80%,  a wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą wypadków na 1 000 ubezpieczonych obniżył się z 24,6 do 8,0. Celem KRUS jest „zero wypadków i zero chorób zawodowych”, zgodnie z międzynarodową  strategią prewencyjną „Wizja Zero”, do której Kasa przystąpiła w 2018 r. KRUS w swoich działaniach prewencyjnych zwraca uwagę na trzy filary strategii: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków czy też chorób spowodowanych pracą. 

Porady prawne

Celem projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś jest wzmocnienie przekazu prewencyjnego poprzez wspólne dla wszystkich działań hasło i logotyp, zintegrowanie dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego KRUS, m.in. takich jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje, działania na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników, a także wspieranie rozwoju ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich w jedną, identyfikowalną i rozpoznawalną markę. Poprzez działania projektowe KRUS będzie dążyć do zwiększenia zainteresowania rolników problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi, a także do szerszego zaangażowania mieszkańców wsi w eliminowanie ryzyk wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Wokół projektu Bezpieczny rolnik, Bezpieczna Wieś KRUS planuje zgromadzić instytucje i firmy działające na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Podczas konferencji zaprezentowany został spot promocyjny projektu - https://youtu.be/cN48nGSVcko 

Niebezpieczeństwa związane z pracą w rolnictwie

– "Praca w rolnictwie wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Ważne, aby tego ryzyka jak najbardziej unikać" – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej. W konferencji, na której został ogłoszony nowy projekt działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś, uczestniczył także zastępca prezesa KRUS Marek Surmacz.

– "Rolnictwo jest dziedziną gospodarki bardzo trudną, odpowiedzialną. Jest to nieomal nie praca, a misja. Praca w rolnictwie jest też szczególnie niebezpieczna" – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę, że praca w rolnictwie jest związana z używaniem różnych maszyn i urządzeń, a także z kontaktem ze zwierzętami. Do tego dochodzi wykonywanie obowiązków w różnych porach dnia i roku, czasem w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ważne jest, aby w jak największym stopniu unikać ryzyka, z którym wiąże się praca w rolnictwie.

Rola KRUS

– "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, corocznie organizując kampanie i konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, przyczyniła się przez ostatnie lata bardzo wydajnie do ograniczenia wypadków w rolnictwie" – podkreślił szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Wicepremier poinformował, że przez ostatnie 30 lat liczba wypadków spadła o 80 proc.

– "Ale to i tak jest o 20 proc. za dużo" – dodał.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że liczba wypadków i chorób jest związana z zarówno z warunkami pracy, jak i z naszą koncentracją, skupieniem.

 – "Mam nadzieję, że wszyscy uczestniczący w tym konkursie po pierwsze przyczyniają się do bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, a po drugie promują to bezpieczeństwo wśród innych, swoich sąsiadów" – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

– "KRUS już od 30 lat prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i rolniczym chorobom zawodowym" – podkreślił zastępca prezesa KRUS Marek Surmacz.

Zwrócił również uwagę, że gospodarstwo rolne to szczególne miejsce pracy – to także miejsce życia całej rodziny rolniczej.

– "Dlatego nasze działania prewencyjne kierujemy zarówno do rolników oraz członków ich rodzin, jak i do osób pracujących w ich gospodarstwach" – dodał wiceprezes Surmacz.

Cel KRUS to: zero wypadków i zero chorób zawodowych – zgodnie z międzynarodową strategią prewencyjną pn. Wizja Zero, do której Kasa przystąpiła w 2018 r.

KRUS w swoich działaniach prewencyjnych zwraca uwagę na trzy filary strategii: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Mają one kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą.

Cel projektu Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś

Celem projektu Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś jest wzmocnienie przekazu prewencyjnego poprzez:

 • wspólne dla wszystkich działań hasło i logotyp;
 • zintegrowanie dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego KRUS, takich jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje, działania na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników;
 • wspieranie rozwoju ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich w jedną, identyfikowalną i rozpoznawalną markę.

Poprzez działania projektowe KRUS będzie dążyć do zwiększenia zainteresowania rolników problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi, a także do szerszego zaangażowania mieszkańców wsi w eliminowanie ryzyka wypadkowego w gospodarstwach rolnych.

Wokół projektu Bezpieczny rolnik Bezpieczna Wieś KRUS planuje zgromadzić instytucje i firmy działające na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Statystyki wypadkowe

Statystyki wypadków w 2022 r. są następujące:

 • Liczba ubezpieczonych w 2022 r.: 1 082 030 (w 2021 r.: 1 124 709).
 • Zdarzenia wypadkowe zgłoszone w 2022 r.: 11 649 (od 1993 r. liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się z 66 tys. do 11 tys. – o ponad 80 proc.).
 • Liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań: 8 836 (od 2013 r. liczba wydanych decyzji spadła o 6 970 – o 44,1 proc.).
 • Struktura wypadków według grup zdarzeń: 49,2 proc. – upadek osób; 12,8 proc. – uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta; 12,1 proc. – pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń.
 • Przyczyny wypadków: 57,2 proc. – czynnik ludzki (niewłaściwe postępowanie); 25,7 proc. – przyczyny techniczne – (np. niewłaściwy stan podwórza).
 • Wskaźnik wypadkowości (tzn. liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań przypadająca na 1 000 ubezpieczonych): 8,0 – na przestrzeni ostatnich 30 lat zmniejszył się z 24,6 do 8,0, tj. o 16,6.
 • Wypadki śmiertelne: 45 jednorazowych odszkodowań z tytułu śmierci przy pracy rolniczej (11 – przejechanie, uderzenie przez środek transportu; 8 – upadek osoby; 7 – upadek przedmiotów); od 2013 r. spadek liczby wypadków o 32 (41,6 proc).

Statystyka chorób zawodowych

W 2022 r. przyznano 194 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową. W porównaniu do roku 2021 liczba decyzji przyznających odszkodowania zmniejszyła się o 15 (o 7,2 proc.).

Stwierdzone choroby zawodowe:

 • 173 choroby zakaźne (głównie borelioza);
 • 12 przypadków chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy;
 • 6 chorób układu oddechowego;
 • 2 przypadki chorób skóry;
 • 1 przypadek choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika