e-prawnik.pl Porady prawne

Dostajesz konkursowe SMSy? Zobacz, jakie nie mogą być i gdzie się poskarżyć

28.8.2015

Wiadomości zachęcające do udziału w konkursie SMS muszą jasno, rzetelnie i wyraźnie informować, kto jest jego organizatorem, jakie są jego zasady i z jakimi kosztami się wiąże.

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że każdy Polak wysłał 1355 wiadomości w ciągu całego zeszłego roku. Bez względu na charakter wysyłanych SMSów, zawsze powinniśmy mieć jasną i rzetelną informację o cenie wiadomości. Wprowadzać w błąd nie może także informacja o warunkach konkursu.

W 2013 roku Urząd zakwestionował treści reklamowe wysyłane do konsumentów w związku z konkursem Quiz wiedzowy, który został zorganizowany przez CT Creative Team i trwał od listopada 2010 do grudnia 2011 r. Postępowanie Urzędu wykazało, że konsumenci otrzymywali np. SMSy o treści: I w końcu się udało! Wygrywasz gwarantowaną nagrodę o grze o 100.000zł! Po odbiór odeślij darmowy sms: KASA na nr 8064!'WOW! GRATULUJEMY! SMSQuiz.pl” lub „WLASCICIEL NUMERU PROSZONY O PILNE WYSLANIE ZA DARMO 1SMSa o tresci KASA na nr 8064 CZEKA NAGRODA GWRANTOWANA w GRZE o 100.000zl!www.SMSQuiz.pl. W wysyłanych wiadomościach brak było informacji, że odesłanie SMSa oznacza przystąpienie do konkursu, który polegał na wysyłaniu przez konsumentów dodatkowo płatnych SMSów w odpowiedzi na nadsyłane pytania. Ponadto w reklamach brak było informacji o cenie tych SMSów oraz organizatorze konkursu.

Konsumenci, którzy uważają, że zostali wprowadzeni w błąd przez organizatora konkursu SMSowego uzyskają bezpłatną pomoc w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, u rzeczników konsumentów lub w Federacji Konsumentów pod numerem infolinii 800 007 707.

Dochodzenie roszczeń może ułatwić również ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która daje konsumentom możliwość wytoczenia powództwa w ich indywidualnych sporach z przedsiębiorcami. W toku takiego postępowania sąd weryfikuje, czy dana praktyka rynkowa przedsiębiorcy jest nieuczciwa. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić przed sądem, że stosowana przez niego praktyka rynkowa nie wprowadza konsumentów w błąd.

[Źródło: UOKiK.gov.pl]

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Dostajesz konkursowe SMSy? Zobacz, jakie nie mogą być i gdzie się poskarżyć

Agnieszka Popławs

31.8.2015 13:19:35

Re: Dostajesz konkursowe SMSy? Zobacz, jakie nie mogą być i gdzie się poskarżyć

Artykuł bardzo nieaktualny. Chociażby dlatego, że od stycznia br. Federacja Konsumentów nie prowadzi infolinii konsumenckiej, a zadanie to realizuje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem 800 889 866. Na przyszłość sugeruję weryfikowanie takich informacji ze starych artykułów z 2013 r..


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ